คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/3 Week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/63641

They pay by PayPal within a week There are various vital elements that make up a company or business, and all of these components have to be running smoothly and consistently for you to have the ability to keep Michael Kors Outlet Online both your clients and workforce satisfied Generally translating firms takes client's confidentiality very sincerely because even with losing business they might also be sued by the client michael kors outlet online whose secrecy was compromised The political bickering will not help the country in stabilizing the economy PROFIT MIRACLE+++++++++++++++++++++++++WORKING ONLINEToday, people talk a lot about the global crisis and its adverse effects in your economic life
If you will find merchants that promote free shipping, then that is far better If it does not have updated contents along with a lot of every day visitors it'll most likely never earn you any serious AdSense revenues Among them are keeping track of all the daily michael kors outlet events in the construction site, supervising vendors as well as contractors, and maintaining open conversations among all individuals connected to the project It keeps you warm and is an important part of the houselt;pgt; You arrived home after a very stressful and long day of work
So what do you do? The experienced guitarist has michael kors outlet been conscious of this glitch for several years and in all honesty it isn't significantly of a problemAt the end of it all, you can look forward to generating huge revenues as well as expanding your company True vouchers codes and discount coupons are very helpful if you are planning for shopping wherein you will michael kors buy many things Rates oftentimes change based upon the vicinity of the establishment along with the accessibility of offerings in the community Remember pick issues you enjoy doing
A dual level plan is made use of through which the profits made are shared between the host company and the consultantapp on iPhone OS 1 One michael kors outlet furthermore will not need practically any machine and not any resources to make vaporizers within your own property It has a huge solution tank that can carry up to 17 gallonsBe sure that the method that you just choose doesn't generate a state of deprivation
The superior storage space provider renders them all, and makes michael kors outlet online your tranquility of mind their priority Truck locks are one of the most important security purchases any commercial vehicle owner can make While life insurance is usually marketed to seniors in this age bracket, it's not constantly what it appears Bay View Funding utilizes a stateoftheart accounts receivable information system, that allows you 247 online michael kors outlet access to critical financial information But what does it really take to become a successful entrepreneur in this new internet age?The most important requirement in being self employed is commitment

ด.ช.อภิวัฒน์   จันทรา

กาญจนา      เมืองเป้

ศุภกร    วงษ์ศรี

ด.ญ. รวีวรรณ มนตรี

วรภา  ฟักทอง  2.3

คุนากร    ยุปานันท์

แสนรัก   อินสม

สุภัสสร  ดับปากพิง

ดิฐสพงษ์

สุภาพร   อุปวงษ์ 

รูปภาพของ chas2142

สิทธิชัย  สุกคูณ   2/3

ด.ช.วัชรพล  พูลสวัสดิ์

ด.ช.เพ็ญเพชร    ปิ่นเมือง

 

ด.ช.  สหรัฐ   สุกเเก้ว

ทนงศักดิ์   กระต่ายจันทร์

Iณัฐพงษ์  ทองบุตร

 

 

 

 

สหรัฐ   สุกเเก้ว

วัชรพล  พลูสวัสดิ์

สวยจังเลย รวย ๆๆ

 

สหรัฐ   สุกเเก้ว

พิพัฒน์พงศ์    แดงสวัสดิ์

ธนกร   สีสังข์

พิชัยยุทธ     สายสุดใจ

ปัญจพล แดงดี  

ปัญจพล แดงดี

 

 

จิรภาภรณ์  วันยาสิงห์

พลวัฒน์  ทิอ่อน

นนทพัทธ์  ลูกแก้ว

รูปภาพของ chas2128

นนทพัทธ์      ลูกแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์