คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/4 Week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/63642

เทพประสิทธิ์     แค้วนอินทร์

***

นิติพล  ร่วงรู้

 

กรรณิการ์   แซ่กือ

กิตติพล

สุนิศา

 

ด.ช.เลอพงศ์  อุ่นเเก้ว

รัชชานนท์

มินทิรา     เรืองนา

เปรมชัย  เปรพิพัฒน์

ศราวุธ     ยอดขำ

เอกพันธ์

ณรงค์ชัย    แพทย์ชัยโย

พิจิตรา   พรหมทอง

อรนลิน    ดอกชูรุ่ง

อรนลิน     ดอกชูรุ่ง

สายธาร แก้วปักษี

นันทนา  เชื้อกษัตริย์

วิยะดา      สีแสง

ภัชรา   โสมนัส

ภัชรา   โสมนัส

lสุวิชาดา ลีเจ้ยวาระ

ธงชัย   ปู่ใจดี

ณรงค์ชัย   แพทย์ชัยโย

อนุรักษ์   ดวงพันธ์

ด.ช.วายุ แก้วภิรมย์

สุดารัตน้  แสงพรม

อนุรักษ์    ดวงพันธ์

 

อาจณรงค์ สงวนสิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์