ประกวดเขียนเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 2

+หลักเกณฑ์สำหรับการประกวด+

1. ผู้ประกวดเป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียน 2 คน (1 คนเขียนเรียงความ และอีก 1คนวาดภาพประกอบเรียงความ)

2. เขียนเรียงความบนกระดาษฟอร์ม สามารถนำไปสำเนาได้( Download ได้ที่ http://www.ndmi.or.th/ ) ภายในหัวข้อเรื่อง “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ อยากกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ยุคสมัยใด อย่างไร” ความยาวไม่ต่ำกว่า 25 บรรทัด ด้วยลายมือเขียนตัวบรรจงเท่านั้น และวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี (สีไม้ หรือสีเทียน) ให้สวยงามบนกระดาษอีก 1 แผ่น

3. รับสมัครเฉพาะผลงานในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จากโรงเรียนประถมศึกษาจากทั่วประเทศ

4. เนื้อหาของเรียงความที่ประกวดจะต้องมีสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัด ประกวด(ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน)

+เงื่อนไขการประกวดเรียงความ+

ผลงานเรียงความทุกเรื่องที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ ในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร

+เกณฑ์การตัดสิน+

1. เรียงความมีเนื้อหาสาระโดดเด่นตรงตามหัวข้อเรื่อง มีความครบถ้วนในกระบวนการเขียนเรียงความ ถ้อยคำสละสลวย กระชับและเข้าใจง่าย

2. ภาพประกอบสื่อความและสอดคล้องกับเนื้อหาของเรียงความ มีเอกภาพทางศิลป์ ระบายสีสันสวยงาม

3. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเรียงความที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 20 ทีม โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือกผลงานเรียงความจะรับรางวัลดังต่อไปนี้

4.1 แพ็กเกจกิจกรรมการเรียนรู้และทัศนศึกษากับมิวเซียมสยามเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหาร ที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4.2 ชุดเกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ ช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการค้าแพรไหม ชนิดสินค้าสภาพภูมิประเทศ และชื่อเมืองท่าการค้าในยุคสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ชุด

4.3 ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ (Tool Kit) สำหรับโรงเรียน จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 4 เล่ม)

4.4 เกียรติบัตรที่ระลึก

+การส่งเรียงความ+

ส่งเรียงความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น และยึดวันที่ประทับบนดวงตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ และประกาศผลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553

กรุณาส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ประกวดเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 2)

+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม+

ติดต่อ ประภัสสร สุคนธสังข์ และ ดวิษา ทองเต็ม - งานมิวเซียมสยาม
โทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 409, 415 โทรสาร 02-225-1882

ดาวนโหลดกระดาษแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ http://www.ndmi.or.th/museums/activities/activities_255306.html

http://www.ndmi.or.th/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์