การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4/1 week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/varticle/18065

ให้นักเรียนทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.programming.in.th/tutorial/index.php
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และผ่านด่านทดสอบให้สำเร็จ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

1.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 5 บรรทัดมีรายละเอียดดังนี้
    
1.       ชื่อ นามสกุล
    
2.       ระดับชั้น
    
3.       ชื่อโรงเรียน
    
4.       ที่อยู่
   
 
5.       จังหวัด

2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 5 รายการ 5 บรรทัด ด้วยคำสั่ง printf() เพียงคำสั่งเดียว

ส่งงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64231

นายนวัตกรณ์ วรรณศรี

นายนวัตกรณ์ วรรณศรี

รูปภาพของ chas02368

 

น.ส.ณัฐรดา ธรรมยศ ม.4/2 เลขที่ 41

รูปภาพของ chas02368

 

น.ส.ณัฐรดา ธรรมยศ ม.4/2 เลขที่ 41

 

 

 

 นายเรณุวัตร  แก้วปักษ๊  เลขที่ 1  ม.4.1

 

นายเรณุวัตร แก้วปักษี เลขที่ 1 ม.4/1

รูปภาพของ chas1797

 

 

 

 

              นางสาว  วรรณิศา  เพชรมี  เลขที่ 18  ม.4.1

รูปภาพของ chas1825

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 น.ส.ชุติกาญจน์  แก้วกรเมือง

ม.4/1  เลขที่27

 

 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณภพ ม.4/1  เลขที่44

 

 นางสาวกฤติมา วังท้าว ม.4/1 เลขที่12

 

 

                      นางสาว  วาสนา   กำมา  เลขที่  19  ม.4.1

  นางสาววารุณี  ศรีดา  เลขที่32  ม.4/1

 

         นางสาว วาสนา  กำมา เลขที่ 19   ม.4.1

รูปภาพของ chas2361

สถานที่ท่องเที่ยว น.ส. มัทนียา กฤษณา ม.4/1 เลขที่ 46

รูปภาพของ chas2361

ประวัติส่วนตัว น.ส. มัทนียา กฤษณา ม.4/1 เลขที่ 46

รูปภาพของ chas1867

สถานที่ท่องเที่ยว น.ส. สุปรียา พรานช้าง ม.4/1 เลขที่ 37

รูปภาพของ chas1867

ประวัติส่วนตัว น.ส. สุปรียา พรานช้าง ม.4/1 เลขที่ 37

รูปภาพของ chas1871

สถานที่ท่องเที่ยว น.ส. อาภาภรณ์ ปิ่นเมือง

รูปภาพของ chas1871

ประวัติส่วนตัว น.ส. อาภาภรณ์ ปิ่นเมือง ม.4/1 เลขที่ 38

รูปภาพของ chas1861

สถานที่ท่องเที่ยว น.ส. วนิชา ศรีลา ม.4/1 เลขที่ 35

รูปภาพของ chas1861

ประวัติส่วนตัว น.ส. วนิชา ศรีลา ม.4/1 เลขที่ 35

รูปภาพของ chas1858

สถานที่ท่องเที่ยว น.ส. ประภาพันธ์ สว่างแจ้ง ม.4/1 เลขที 33

รูปภาพของ chas1858

น.ส.ประภาพันธ์ สว่างแจ้ง ม.4/1 เลขที 33

 

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว จ. เพชรบูรณ์ 

 

 นางสาว จิราพร   ภูชื่นแสง เลขที่ 13

นางสาวกัญจนพร  วรรณา ม.4/1 เลขที่ 41 

 

 

 

วารุณี ศรีดา ม.4/1 เลขที่ 32

 

น.ส.พรพรรณ   สุวรรณภพ  ชั้น 4/1  เลขที่  44 

ประวัติส่วนตัว นางสาว  จิราพร   ภูชื่นแสง เลขที่ 13

ณัฐพงศ์ ดวงน้อย ม.4/1 เลขที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์