การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4/2 week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/varticle/18065

ให้นักเรียนทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.programming.in.th/tutorial/index.php
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และผ่านด่านทดสอบให้สำเร็จ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

1.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 5 บรรทัดมีรายละเอียดดังนี้
    
1.       ชื่อ นามสกุล
    
2.       ระดับชั้น
    
3.       ชื่อโรงเรียน
    
4.       ที่อยู่
   
 
5.       จังหวัด

2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 5 รายการ 5 บรรทัด ด้วยคำสั่ง printf() เพียงคำสั่งเดียว

ส่งงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64236

 

 

นาย กฤษณะ สิงห์ไสว

ม.4/2 เลขที่ 1

 

นาย กิตติศักดิ์  ฟักเจริญ  ม.4/2  เลขที่ 19

 

น.ส. สาคร สุขสอน ม.4 / 2  เลขที่ 32

 

น.ส สุธิดา มาฆะเซ็นต์ ม.4/2

 

 

 

นางสาวราตรี  อนันต์  ม.4/2 เลขที่ 26

ภัชรามณี ศรีแสงม.4/2

รูปภาพของ chas1772

นาย ธีระวัฒน์ สมศรี ม.4/2 เลขที่ 11

นายวงศกร ขุนสอน ม.4/2 เลขที่ 16

นาย วินัย งามทองคง ม4/2 เลขที่ 9 

น.ส. สุภาพรรณ์  ทรงบาง ม.4/2 เลขที่ 34

น.ส. ประกายเพชร แก้วบาง ม.4/2 เลขที่ 31

น.ส. ประกายเพชร แก้วบาง ม.4/2 เลขที่ 31

น.ส.ศิริพร  ทาทอน

ม.4/2   เลขที่ 27

น.ส.พฤกษา พิมพ์สูงเนิน ม.4/2 เลขที่ 22

 

น.ส.ปาริฉัตร บุญทะสอน ม.4/2 เลขที่ 24

รูปภาพของ chas1791

รูปภาพของ chas1791

รูปภาพของ chas1791

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์