มาเขียนภาพออบลิคกันน่ะ

รูปภาพของ sakluksika

การเขียนแบบภาพออบลิค
     รูปออบลิคเป็นแบบภาพสามมิติอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับรูปไอโซเมตริก ส่วนที่แตกต่างกันคือ  ภาพออบลิคจะแสดงด้านหน้าตรงๆ ส่วนด้านข้างจะทำมุม 45 องศา เพียงด้านเดียว คือด้านขวามือ  เนื่องจากภาพออบลิคแสดงด้านหน้าได้ชัดเจนดี  จึงนิยมเขียนภาพที่มีรายละเอียดด้านหน้ามาก ๆ

ลำดับขั้นการเขียนแบบภาพออบลิค

1. ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน

   
ที่มาของภาพ : http://www.supradit.com/contents/drawing/s_less061.htm

2. ขีดเส้นด้านข้าง 45 องศา


ที่มาของภาพ : http://www.supradit.com/contents/drawing/s_less061.htm
  
3. ขีดเส้นตั้งฉากแล