คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2 Week 2

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64336

สมคิด  แสนบุญยัง

ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

สาวิภา    สดใส

สาวิภา    สดใส

สาวิภา    สดใส

ด.ช.ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

พงศกร  สังข์น้อย

นิรุต  เพชรบูรณิน

วัลษา     สีบุ

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์  เถื่อนพรม

วันวิสา  พรมเศรณีย์

กัญญาณัฐ  เมืองโค่

กัญญาณัฐ  เมืองโค่

พัชราพร  เกตุนอก

อุกกฤษฏ์   ปานแก้ว

 

ชัยยศ สมอยู่

ไอ้ซ่ากวนตีนจังหวะตีกับกูไหม

ชาญณรงค์  ดีสุวรรณ

สุรีรัตน์   นวลไม้หอม

สุรัตน์  สิงห์อำพล 

 

ถีระพล เปลกไธสง

ปทิตตา  พาพาษ์

ด.ญ.ฐิตินันท์  ใจตรอม

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม

อริษา ลูกจันทร์

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์ เถื่อนพรม

รูปภาพของ chachaiyawat

นักเรียนช่วยสร้างงานมาส่งครูใหม่นะครับ งานชิ้นนี้เป็นของชาญณรงค์

อุกฤษฎ์   ขวัญเมือง

 

 

ด.ญ.   ศรีสุดา    คำเผี่ยน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์