คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2 Week 3

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64340

วันวิสา  พรมเศรณีย์

     วันวืสา  พรมเศรณีย์

สาวิภา    สดใส

พงศกร สังข์น้อย

อุกกฤษฏ์       ปานแก้ว

นิรุต  เพชรบูรณิน

วัลษา  สีบุ

กฤษณา  เพียรเกิด

กัญญาณัฐ เมืองโค่

พัชราพร  เกตุนอก

ด.ญ.ฐิตินันท์    ใจตรอม

ชัยยศ สมอยู่

รูปภาพของ chas2369

ด.ญ.เจษฎาภรณ์ เถื่อนพรม

รัก นะ คน ดี ทำงานดีมาก ครับ มี ราง วัล ให้ นะ คร๊าบ

 

ชาญณรงค์  ดีสุวรรณ

สุรีรัตน์   นวลไม้หอม

Coolของใครวะ

 

ภีระพล

ปทิตา   พาพงษ์

อริษา ลูกจันทร์

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์ เถื่อนพรม

ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

ด.ญ.    ศรีสุดา   คำเผี่ยน

สน์นตน์

อุกฤษฎ์  ขวัญเมือง

สุรัตน์  สิงห์อำพล

วารณีย์  แก้วกรม

ชาญณรงค์ ดีสุวรรณ

พรนัชชา  หลวงนิหาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์