คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/3 Week 3

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64342

กาญจนา  เมืองเป้

\

ศุภกร  วงษ์ศรี

ด.ญ.รวีวรรณ  มนตรี

วรภา   ฟักทอง   2.3

คุนากร  ยุปานันท์

เพ็ญเพชร   ปิ่นเมือง 2/3

แสนรัก   อินสม

สุภัสสร  ดับปากพิง

ณัฐพงษ์  ทองบุตร

รูปภาพของ chas2142

สิทธิชัย  สุกคูณ  2/3

สุภาพร   อุปวงษ์  2/3

ด.ช.  สหรัฐ    สุกเเก้ว

พิพัฒน์พงศ์  แดงสวัสดิ์

วัชรพล  พลูสวัสดิ์

 

 

 

 

ธีรวัฒน์     ช่วยปุ่น

 

ปัญจพล   แดงดี  

ทนงศักดิ์   กระต่ายจันทร์

 

ทนงศักดิ์   กระต่ายจันทร์

 เพ็ญเพชร   ปิ่นเมือง

 

ธนกร     สีสังข์

พลวัฒน์  ทอ่อน

จิรภาภรณ์  วันยาสิงห์

รูปภาพของ chas2128

นนทพัทธ์  ลูกแก้ว

รูปภาพของ chas2128

นนทพัทธ์  ลูกแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์