รวมพลังเสียงเยาวชนไทย รวมใจต้านภัยคอร์รัปชัน

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

สำนักงาน ป.ป.ช.  จัดกิจกรรม “ประกวดร้องเพลงเยาวชนไทยรวมใจต้านภัยคอร์รัปชัน”  มุ่งปลูกจิตสำนึกรักความซื่อสัตย์  พร้อมสร้างแนวร่วมขจัดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 


นายกล้านรงค์  จันทิก  กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจต้านภัยคอร์รัปชัน  ในรูปแบบของการประกวดร้องเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เทศบาลและกรุงเทพมหานคร   เพื่อต้องการดึงเยาวชนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต    รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันสังคมไทยให้ปลอดจากทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้เพลงเป็นสื่อกลาง”


การประกวดร้องเพลง ตามกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะใช้เพลงของสำนักงาน ป.ป.ช.จำนวน 10 เพลง ที่มีเนื้อหาในการต่อต้านการทุจริต เป็นสื่อกระตุ้นเตือนและพร้อมที่จะให้เยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต   ซึ่งผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเพลงได้จากเว็ปไซต์การประกวดของสำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th/ และลงทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่าน     เว็ปไซต์เดียวกันได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป หรือ ลงทะเบียนบริเวณหน้างาน  ณ  สถานที่จัดการแข่งขัน รอบคัดเลือก  ซึ่งจะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค คือ

1) ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน  2553 ณ ห้างสรรพสินค้าโคลิเซี่ยม ซินิเพล็กซ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม  2553 ณ ห้างสรรพสินค้า       เซนทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จังหวัดเชียงใหม่
3.)    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม  2553               ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัด นครราชสีมา
4)    ภาคกลาง  ระหว่างวันที่  13 – 15 สิงหาคม  2553 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5)    กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม  2553  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา  กรุงเทพมหานคร


โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ  คือ  รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันและตัดสินให้เสร็จสิ้นในภาค นั้น  สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละภาค  จะได้รับเกียรติโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท     รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  และมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล  จะได้รับเกียรติบัตรของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท


“ สำนักงาน ป.ป.ช.  อยากจะขอเชิญชวน เด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 16 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ตอนปลาย  ในทุก ๆ ภูมิภาค  มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  มารวมพลังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทุจริตและยุติการคอร์รัปชันในสังคมไทย” นายกล้านรงค์ จันทิก  กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวทิ้งท้าย
 
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการร้องเพลงเยาวชนไทยรวมใจต้านภัยคอร์รัปชัน  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2559 0505 ต่อ 351 , 352  หรือ ทางเว็ปไซต์  http://www.nacc.go.th/


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์