งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจหมดแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/64733

 

  ด.ญ.พรนภา    อินตาเถิง   ม.1/8  เลขที่ 40

             ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/78346 อรนุช 1/7 เลขที่50

http://www.thaigoodview.com/node/64733

 

ส่ ง งา นแ ล้ วค๊ ะ   ♥ ♥

http://www.thaigoodview.com/node/73075

 ด.ญ.นนทิชา ไผ่รอด ม.1/8 เลขที่ 31

      ส่งงานแล้ว ค่ะ

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/65374    ส่งงานเเล้วค้ะ 1/8

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจงานแล้ว

รูปภาพของ stn37311

http://www.thaigoodview.com/node/68665

 

ส่งแล้วแล้วครับ ด.ญ. เรณุมาศ ดวงประชา  เลขที่ 8 ม.1/8 

http://www.thaigoodview.com/node/68610

ด.ญ.พิชญาภา แจ้งมงคล ม.1/8  เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/68607 

ส่งงานแแล้วค่ะ

เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/68599

ส่งงานแล้วค่ะ

ด.ญ.ณัฐธนัญ ชื่นชัยธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/64770/edit

 

เจนจิราส่งงานเเล้วค่ะ 1/8

รูปภาพของ stncharuwan

คนที่ส่งเพิ่มเติมมาใหม่ครูตรวจให้แล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/67180

 

จิรพร  พุ่มกัน เลขที่ 51 ม.1/8 ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/67179

 

สาธิตา ตันสุขเกษม เลขที่ 10 ห้อง ม.1/8 ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/64595

ด.ญ. นวรัตน์  ดาวอรุณเกียรติ  ม.1/8  เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/66832

http://www.thaigoodview.com/node/66830

ปนัดดา   ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/66829

ด.ญ.รัชพร กองขันท์      ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/66828

 

กรรภิรมย์ 1/8 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/66826

ด.ญ.จินดาพร   สอนผา  ม.1/8

http://www.thaigoodview.com/node/66827

ด.ญ.วริษฐา แสงสุริยา

http://www.thaigoodview.com/node/64780

ด.ญ.พรรณพัชร  สุวรรณทนงชัย  ชั้นม.1/8  เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/60576

 

ส่งงานแล้วคะ

ด.ญ.พิชญาภา  แจ้งมงคล ม.1/8 เลขที่ 29

 

http://www.thaigoodview.com/node/64798

ส่งงานแล้วค่ะ

ด.ญ.อตินุช พ่วงศุข ม.1/8 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/64597

ด.ญ.มาริษา    แพะขุนทด    ม.1/8   เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/65290

 ส่งงานแล้วนะค่ะ

 ด.ญ.ฌนณิกานต์ หอมทอง ม.1/8 เลขที่ 11

http://thaigoodview.com/node/66824

วริศรา 1/8 ส่งงานแล้วค่า

รูปภาพของ stncharuwan

ครูได้ทำการตรวจงานแล้วปรากฏว่ามีบางคนยังไม่ได้ส่งหรือแล้วแต่ทำมาผิดวิธีขอให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องและทำการส่งใหม่ให้เรียนร้อยภายในเวลาที่ครูกำหนดด้วย

สู้ๆเพื่อคะแนนของตัวเองนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์