งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

1.คอมพิวเตอร์คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  ทำงานโดยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้ในการคิดคำนวน สามารถจดจำข้อมูลได้

2.คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้

   2.1 ขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า

   2.2 ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

   2.3 ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์

3. ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

    ทำงานและพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

    และสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวกสบาย

ด.ญ.บัณฑิตา  บวรวงศ์เสถียร  ม.1/10  ล.50

       ส่งแล้วค่ะ

ช้านิดนึง 

 

รูปภาพของ stncharuwan

ตรวจแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/70600

ด.ญ.กาญจนา   สาสุข  ชั้น ม. 1/10  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/64437/

คอมพิวเตอร์คืออะไร             :    เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำงานโดยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

                                          ช่วยในการคิดคำนวน สามารถจดจำข้อมูลปฏิบัติงานตามคำสั่งและการตัดสินใจเลือกได้โดยอัตโนมัติ

ทำงานอย่างไร                    :    คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นกระบวนการ โดยมีขั้นตอนการทำงานพื้นฐานอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                                          1.ขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า(input)

                                          2.ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล(process)

                                          3.ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์(output)

มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร :    ให้ทำการติดต่อสื่อสารสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

                                          ทำงานหรือพิมพ์เอกสารต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                                          และสามารถศึกษาค้นคว้าสื่อต่างๆจากอินเทอร์เน็ตได้

http://www.thaigoodview.com/node/70535

ด.ญ.อินอร  โกลาโซ  ม.1/10 เลขที่ 7

ส่งแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/64437#comment-fo

ด.ญ.สาธินี  เเตงเจริญ  ม.1/10  เลขที่ 19

 

รูปภาพของ stncharuwan

ยังผิดอยุ่เลยลองหาวิธีทำใหม่สิ

 

รูปภาพของ stncharuwan

คนที่ส่งงานมาเพิ่มครูตรวจให้แล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/67161

 ด.ญ. ศิรดา   ดีสมแสง  เลขที่ 41   ม1/10

ส่งแล้วนะคะ

ศิรดา  ดีสมแสง ม.1/10 เลขที่41

http://www.thaigoodview.com/node/67161

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/64437/

 

ด.ญ.กาญจนา    สาสุข   ชั้น ม.1/10    เลขที่   3

http://www.thaigoodview.com/node/65340 

ส่งงานแก้ครั้งที่ 2  ค่ะ

ด.ญ.  อรวรรณ    อรุณศิริ

ชั้น ม.1/10  เลขที่27  ค่ะ

Laughing

 

http://www.thaigoodview.com/node/66217

ธนพร ปิยะเลาจนะกุล

รูปภาพของ stn37481

http://www.thaigoodview.com/node/65067

 ด.ญ.ปัญชิกา บุตรโต ม.1/10 เลขที่ 32

รูปภาพของ stncharuwan

ครูได้ตรวจงานแล้วมีบางคนทำผิดวิธีขอให้ทำงานส่งใหม่ก่อนหมดเวลาให้คะแนน

ด่วนหน่อยนะจ๊ะใกล้จะหมดเวลาแล้ว

 http://www.thaigoodview.com/node/64437

ด.ญ.จุฑาทิพย์  กิจพิชัย  ม.1/6  เลขที่ 50 

1.การนับ หรือ การคำนวณ หรือจะเรียกตามพจนานุกรมฉบับราชบัยฑิตยสถานได้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยทางตณิตศสาตร์

2.วิธีการทำงาน

2.1ขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า เริ่มต้นด้วยการนำขอมูลเข้าคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ

2.2ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล เมื่อนำข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์จากการรับข้อมูลเข้าแล้ว คอมพิวเตอร์จะดำเนินการประมวลผลกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

2.3ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบ ผ่านทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้โดยแสดงผ่านทางอุปกรณ์จอภาพ

3.ช่วยในการอำนวยสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

http://www.thaigoodview.com/node/66545

ด.ญ.สิริลักษณ์ เจริญชินภัทร ม.1/10 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/66446/

ส่งงานชิ้นที่ 2

กัญญารัตน์ คำสิงห์ เลขที่ 18 ม.1/10

http://www.thaigoodview.com/node/66449

ด.ญ.พัชราภรณ์ ชูเกษร

ม.1/10 เลขที่ 26

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/66447

ด.ญ.สุนิฎฐา อดิเรก ม.1/10 เลขที่ 5

ส่งงานคร่ะ

http://thaigoodview.com/node/66444

เด็กหญิงอังสนา ยงศร

http://www.thaigoodview.com/node/66217

ส่งงานครั้งที่2คะ

http://thaigoodview.com/node/66183

เด็กหญิง กัญญานุช  ผสารพจน์ ม.1/10 เลขที่ 53

ส่งงาน ค๊าาา :))

http://www.thaigoodview.com/node/66119

ส่งงานค่ะ

ชื่อ ด.ญ.พิตรานันท์ โรจนพงษ์ เลขที่ 52 ม.1/10

         http://thaigoodview.com/node/66126

          ด.ญ.ทักษพร สวธานนท์ ม.1/10 เลขที่ 13

                           ส่งแล้วค่า

http://thaigoodview.com/node/65182

ด.ญ. มาลีเน่อ ไทรงาม บาค เยนเซ่น   ม. 1/10   เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/65884

ด.ญ.บุศกมล   นวลมณี  ม.1/10  เลขที่ 30 

ส่งเเล้วนะคะครู^o^

http://www.thaigoodview.com/node/65898

ด.ญ.ปารมี  เพชรภักดี  ชั้น ม. 1/10  เลขที่ 49 

http://thaigoodview.com/node37582

ด.ญ.ปารมี  เพชรภักดี  ชั้น ม. 1/10  เลขที่ 49

ส่งงานแล้วค่ะKiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์