คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2 Week 4

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับออบเจกต์, การนำภาพเข้ามาใช้งาน, การสร้างข้อความ, การสร้าง symbol, การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame

ศึกษาจากบทเรียนต้นแบบเรื่อง scene, Tweenmotion, Tweenshape, Tweenshape1

เอกสารความรู้ : http://202.143.147.116/com_summer/flash/docflash8.pdf

ทดสอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1
ให้นักเรียนนำภาพรถยนต์จากงานที่ 2 มาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ในจินตนาการ
ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64826

สมคิด แสนบุญยัง

สาวิภา      สดใส

พรนัชชา หลวงนิหาร

   กัญญาณัฐ เมืองโค่

พงศกร สังข์น้อย

พงศกร สังข์น้อย

พงศกร สังข์น้อย

พงศกร สังข์น้อย

นิรุต  เพชรบูรณิน

พัชราพร     เกตุนอก

อุกกฤษฏ์      ปานแก้ว

อมรรัตน์  แก้วบาง

 

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์  เถื่อนพรม

วารุณีย์   เเก้วกรม

0

ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

ชัยยศ สมอยู่

ชาญณรงค์  ดีสุวรรณ

สนันตน์  หุ่นทอง

ภีระพล

ปทิตา  พาพงษ์

รูปภาพของ chas2144

อนุชา  สังข์ทอง

อนุชา  สังข์ทอง

รูปภาพของ chas2144

อนุชา  สังข์ทอง

อริษา ลุกจันทร์

ปรเมศร์ ชาติมนตรี

ปรมินทร์ ชาติมนตรี

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม

อุกฤษฎ์ ขวัญเมือง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์