คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/3 Week 4

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับออบเจกต์, การนำภาพเข้ามาใช้งาน, การสร้างข้อความ, การสร้าง symbol, การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame

ศึกษาจากบทเรียนต้นแบบเรื่อง scene, Tweenmotion, Tweenshape, Tweenshape1

เอกสารความรู้ : http://202.143.147.116/com_summer/flash/docflash8.pdf

ทดสอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1
ให้นักเรียนนำภาพรถยนต์จากงานที่ 2 มาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ในจินตนาการ
ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64834

The adhesive liners allow you to peel the liner out and stick them on the surface After you have decided on your different wireless phone and all its attractive components, look into your neighborhood academic and common firms for further assistance If you are hosting a kiddie party, then your food menu must be kidfriendly, no intoxicant ingredients or any food that would need the michael kors outlet online use of a sharp knife Even so watch out, continue to be professional and keep in touch Spencer's "Briefcase Essentials" and allow her to guide you about the path of professional results
michael kors outlet you've a number of providers that provide what you might be searching for inside a host, call them up and converse to them Try giving them materials that are practical and will have a long lasting brand recall to them Brown spots, development of the ceilings, paint or wallpaper bubbles and cracks fall at his home or place of work are good indications that you may have a leak in the roof Clothing is one of the major commodities that we humans need However, there are several false agencies michael kors handbags which make the most of the job seekers and are trying to earn extra money from them
The site also has some points of great stores that offer portable heaters at affordable prices Decorating the living rooms is very important as it is the place where other people, who visit your house, get to see the most If you are Michael Kors Factory Outlet able to expand the list of keyword searches that might exceed your customers the benefits are endless Stayathome moms, for instance, may find it beneficial to learn how to manage a particular household dilemma You can also print a sample card, review it with your coorganizer, whether it is your friend or your partner and then reposition or reformat some michael kors bags items to make sure it comes out perfectly
One of the more incredible and solid forms of internet websites today are those that involved social networkingIn the end, creative outdoor marketing isn't just becoming customer wise, it's additionally being fiscally accountable, among the best monetary investments that can be made in business marketing It requires skills and expertise to michael kors work with tubes and pipes for the distribution of treated water for the whole house, and the removal of waterborne wastes Order the subsections in a logical, building block order I frequently wonder why much more web sites aren't marketed in this manner by simply incorporating the organization website URL
But if it isn't an option for you, seek for michael kors outlet online the most durable containers that you can find whether or not a box or envelope But in order to find the best choice, you should be aware of the different kinds of trays that you can utilise Slipped discs are actually bulging discs The following article should be exactly what you have been looking for all this time It michael kors outlet can be a source of considerable sums of money

จิรภาภรณ์  ว้นยาสิงห์

คุนากร    ยุปานันท์

รูปภาพของ chas2142

สิทธิชัย   สุกคูณ2/3

รูปภาพของ chas2142

สิทธิชัย   สุกคูณ2/3

ดิฐสพงษ์   เอี่ยมศรี

สหรัฐ   สุกเเก้ว2/3

ด.ญ.  รวีวรรณ   มนตรี

เพ็ญเพช  ปิ่นเมือง2/3

วรภา      ฟักทอง     2.3

พิพัฒน์พงศ์  แดงสวัสดิ์

ด.ช.พลวัฒน์  ทิอ่อน

ทนงศักดิ์    กระต่ายจันทร์

ณัฐพงษ์     ทองบุตร

แสนรัก   อินสม

สุภัสสร  ดับปากพิง

สุภาพร   อุปวงษ์  2/3

 

 

สหรัฐ   สุกเเก้ว

 

ปัญจพล แดงดี

 

ธนกร     สีสังข์

รูปภาพของ chas2128

นนทพัทธ์   ลูกแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์