คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/4 Week 4

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับออบเจกต์, การนำภาพเข้ามาใช้งาน, การสร้างข้อความ, การสร้าง symbol, การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame

ศึกษาจากบทเรียนต้นแบบเรื่อง scene, Tweenmotion, Tweenshape, Tweenshape1

เอกสารความรู้ : http://202.143.147.116/com_summer/flash/docflash8.pdf

ทดสอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1
ให้นักเรียนนำภาพรถยนต์จากงานที่ 2 มาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ในจินตนาการ
ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/64839

กิตติพล  เกี่ยงคำ

มินทิรา     เรืองนา

ภัชรา   โสมนัส

นันทนา  เชื้อกษัตริย์

ณรงค์ชัย   แพทย์ชัยโย

ด.ช.เปรมชัย  เปรพิพัฒน์

ศราวุธ     ยอดขำ

ธงชัย    ปู่ใจดี

เด็กชาย อนุรักษ์  ดวงพันธ์ 

ด.ช. วายุ แก้วภิรมย์

อาจณรงค์ สงวนสิน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์