สพฐ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ 'ครู' ร่วม 5 พันอัตรา รับสมัครเมษา 'กษมา' เร่งให้ทันเปิดเทอมใหม่นี้

รูปภาพของ ssspoonsak

สพฐ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ 'ครู' ร่วม 5 พันอัตรา รับสมัครเมษา 'กษมา' เร่งให้ทันเปิดเทอมใหม่นี้

คปร.อนุมัติให้ใช้อัตราว่างจากครูเกษียณอายุราชการปี50 ได้เต็มจำนวน สพฐ.เตรียมเปิดสอบบรรจุครู4,263อัตราสพฐ.ใน43เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแจ้งความประสงค์ต้องการครูบรรจุใหม่มาแล้วรวม 28 วิชาเอก 'กษมา'เร่งให้แล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2551

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน ว่าขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จากทั่วประเทศได้แจ้งความประสงค์ต้องการข้าราชการครูบรรจุใหม่มา  43 เขตพื้นที่ฯ ดังนั้น สพฐ.จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และจะจัดสอบประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อให้บรรจุและแต่งตั้งได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เบื้องต้นมีวิชาเอกที่จะเปิดรับสมัครสอบบรรจุ 28 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีศึกษา (สากล) ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา ศิลปะ อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตร คหกรรม บรรณารักษ์ วัดผลการศึกษาจิตวิทยา ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะจัดสนามสอบกลางกระจายทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ ซึ่งได้กำหนดไว้คร่าวๆ แล้วว่าจะมี 17 หน่วยสอบ ได้แก่ กทม.มี 2 หน่วยสอบ นราธิวาส 2 หน่วยสอบ ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กำแพงเพชร เชียงราย สกลนคร เลย ยโสธร ชัยภูมิ และระยอง ส่วนเนื้อหาการสอบจะมีทั้งวิชาสอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก และสอบภาค ข. เกี่ยวกับความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู และประเมินความเหมาะสมของบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และสังเกต อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 เมษายนนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิชาเอกที่จะจัดสอบและหน่วยสอบอีกครั้ง คาดว่าจะมีวิชาเอกและหน่วยสอบเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้อนุมัติให้ สพฐ.ใช้อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการปี 2550 ได้ทั้งหมด 4,263 อัตรา ดังนั้น สพฐ.จึงมีอัตราที่จะเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูได้เพิ่มขึ้น 

คุณหญิงกษมากล่าวว่า ได้ประชุมผู้บริหาร สพฐ.เมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการครู ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติคืนอัตราเกษียณอายุราชการของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปีงบประมาณ 2550 ทั้ง 100% ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ได้รับอัตราเกษียณฯคืนมาทั้งสิ้น 4,263 อัตรา ซึ่งจะแบ่งคืนให้กับ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.ให้ สพท.ที่มีอัตราการขาดครูโดยรวมสูง โดยจะจัดสรรอัตราคืนให้ 50% 2.ให้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป และมีครูขาดเกิน 30% โดยจะจัดสรรอัตราให้ 30% 3.ให้โรงเรียนที่มีเป้าหมายพิเศษ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10% และ 4.ให้ สพท.ที่มีการเกลี่ยครูได้ดี แต่เกลี่ยแล้วก็ยังขาดครูอยู่ จำนวน 10% ทั้งนี้ ในกรณีของการบรรจุข้าราชการครูจะให้ดำเนินการแล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2551

'ที่ผ่านมาเมื่อได้อัตราครูเกษียณฯคืนมา ทางโรงเรียนขนาดใหญ่มักจะสงสารโรงเรียนเล็กๆ จึงให้อัตราคืนแก่โรงเรียนเล็กก่อน แล้วโรงเรียนใหญ่ๆ ก็ไปใช้วิธีเก็บเงินจากผู้ปกครองมาเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ฉะนั้น ในปีนี้ สพฐ.จึงกำหนดเลยว่า 30% ของอัตราครูเกษียณฯที่ได้คืนมาจะต้องให้โรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อลดภาระผู้ปกครอง ซึ่งแม้ผู้ปกครองจะเต็มใจ แต่โดยหลักการแล้วเห็นว่าไม่ควรเก็บจากผู้ปกครองทั้งหมด นอกจากนี้ จะพยายามบรรจุครูที่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสระดับ ม.ต้น ที่มีนักเรียนจำนวนมากด้วย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ โดยภายใน 3-4 ปี โรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งจะต้องมีครูที่จบตรงสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และอังกฤษเป็นผู้สอนในวิชาเหล่านี้' เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

วันที่ 02 เมษายน 2551 เวลา 22:22:22 น.

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=25993&catid=3

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์