มศว. รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ ประจำปีการศึกษา 2551
            ระดับปริญญาโท
            -ภาษาศาสตร์การศึกษา(กศ.ม.)  
            -รัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.) 
            -ชีวภาพการแพทย์(วท.ม.)   
            -อณูชีววิทยา(วท.ม.)    
            -ภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)
            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
            -การศึกษาผู้ใหญ่(กศ.ม.)  
            -การอุดมศึกษา(กศ.ม.) 
            -เคมี(กศ.ม.)  
            -ภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)
            -สุขศึกษา(กศ.ม.)
            -สุขศึกษา(วท.ม.)  
            -การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(วท.ม.)  
            -เศรษฐศาสตร์การศึกษา(ศ.ม.)  
            -วิศวกรรมเคมี(วศ.ม.)
            -การมัธยมศึกษา(กลุ่มการสอนสังคมศึกษา)  
            -ประวัติศาสตร์(กศ.ม.)  
            -ประวัติศาสตร์(ประวัติศาสตร์ไทย) 
            -ประวัติศาสตร์(ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
            -การตลาด(บธ.ม.) 
            -การจัดการ(บธ.ม.)  
            -วิทยาการการประเมิน(วท.ม.)  
            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2551
            ระดับปริญญาเอก
            -อณูชีววิทยา
            -ชีวภาพการแพทย์ 
            -เทคโนโลยีชีวภาพ(ปร.ด.)  
            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
http://admission.swu.ac.th
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104760 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 003(392)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์