ทอท. ประกวดภาพวาด

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ทอท. ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งมีหัวข้อการประกวดว่า “เที่ยวนอก เที่ยวไทย มั่นใจ ใช้บริการ ทอท.” โดยมีรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท
             
ทอท. ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ประถมศึกษา แบ่งเป็น ประถมต้น (ป.1-ป.3) หรือเทียบเท่า และประถมปลาย (ป.4- ป.6) หรือเทียบเท่า ระดับที่ 2 แบ่งเป็นมัธยมต้น (ม.1-ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า

สำหรับรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ รางวัลยอดเยี่ยมจำนวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 40 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2553 โดยจะแจ้งผลผู้ได้รับรางวัลโดยตรง และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th/painting  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-535-1540, 02-535-2663

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กล่าวปิดท้ายว่า ทอท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากเยาวชนด้วยดีเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมา อันจะเป็นการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถ พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานดีๆ สู่สาธารณชนอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขององค์กรในการคืนกำไรสู่สังคม ตลอดจนสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยต่อไปโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์