คะแนนปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่ User ID ชื่อ สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

งาน 4

งาน 5

รวม

1 chas 2058 เด็กชาย ชัยยศ สมอยู่

100

100

100

300

2 chas 2059 เด็กชาย ดำรงค์เพชร รบบานา          

0

3 chas 2062 เด็กชาย นนท์นันท์ เล็กชม          

0

4 chas 2064 เด็กชาย ปรมินทร์ ชาติมนตรี

100

100

100

100

100

500

5 chas 2065 เด็กชาย ปรเมศร์ ชาติมนตรี

100

100

100

100

100

500

6 chas 2068 เด็กชาย ภีระพล แปลกไธสง  

100

100

100

300

7 chas 2072 เด็กชาย สุรัตน์ สิงห์อำพล

100

100

100

300

8 chas 2095 เด็กชาย ชาญณรงค์ ดีสุวรรณ

100

100

100

100

100

500

9 chas 2096 เด็กชาย ธวัชชัย คำพาณิชย์          

0

10 chas 2099 เด็กชาย นิรุต เพชรบูรณิน          

0

11 chas 2103 เด็กชาย รัฐพงษ์ พรหมประเสริฐ

100

       

100

12 chas 2106 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ธงสารัตน์    

100

100

200

13 chas 2126 เด็กชาย ชัยเทพ นิลแก่น          

0

14 chas 2132 เด็กชาย พงศกร สังข์น้อย          

0

15 chas 2140 เด็กชาย สนันต์ หุ่นทอง

100

100

100

100

400

16 chas 2141 เด็กชาย สมคิด แสนบุญยัง

100

100

17 chas 2144 เด็กชาย อนุชา สังข์ทอง

100

100

100

100

100

500

18 chas 2181 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ขวัญเมือง

100

100

100

100

100

500

19 chas 2182 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ปานแก้ว

100

100

200

20 chas 2220 เด็กชาย ธีรภัทร พิมพ์ไพบูลย์          

0

21 chas 2079 เด็กหญิง ธันวารัตน์ แดงโชติ          

0

22 chas 2080 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เกตุนอก

100

100

100

300

23 chas 2088 เด็กหญิง สุรีรัตน์ นวลไม้หอม

100

100

100

100

400

24 chas 2110 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เมืองโค่  

70

100

170

25 chas 2116 เด็กหญิง พรนัชชา หลวงนิหาร

100

100

100

300

26 chas 2119 เด็กหญิง วรดา ฟักทอง          

0

27 chas 2121 เด็กหญิง วัลษา สีบุ

100

100

28 chas 2146 เด็กหญิง กมลชนก โสมคำ          

0

29 chas 2148 เด็กหญิง กฤษณา เพียรเกิด

100

100

200

30 chas 2150 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ใจตรอม

100

100

100

300

31 chas 2156 เด็กหญิง วันวิสา พรหมเศรณีย์

100

70

170

32 chas 2159 เด็กหญิง ศรีสุดา คำเผี่ยน

100

100

100

300

33 chas 2160 เด็กหญิง ศูภนิตา น้อยชาคำ          

0

34 chas 2187 เด็กหญิง ปทิตตา พาพงษ์

100

100

100

100

400

35 chas 2194 เด็กหญิง วิไลพร จันทร์เงิน          

0

36 chas 2196 เด็กหญิง สาวิภา สดใส          

0

37 chas 2200 เด็กหญิง อริษา ลูกจันทร์

100

100

100

100

400

38 chas   เด็กหญิง เจษฏาภรณ์ เถื่อนพรม

100

70

100

100

370

39 chas   เด็กหญิง วารุณีย์ แก้วกรม

100

100

100

100

400

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์