•  ตรวจงานคลิ๊กลิ๊งค์ด้านบนเลยครับผม^^
  • 1.นาย  วรปรัชญ์  ตั้งไพศาลกิจ    ม.5/1  เลขที่  3 
  • 2.นาย ธีระพงษ์  คำมุงคุล           ม.5/1  เลขที่ 11
  • 3 นางสาว ปนิดา  สอนลิลา         ม.5/1  เลขที่ 18
  •  4.นางสาว มลธิสา ชาญประเสริฐ  ม5/1  เลขที่  23
  •  5.นางสาว ปภัสนันท์  อาชญาทา ม5/1  เลขที่   22
  •  6.นางสาว มัชฌิมา  โพธาราม     ม5/1  เลขที่  24
  • ผิดพลาดประการใดแจ้งกลับมาที่บล๊อคของเราได้เสมอนะครับ^^