NESCAFE ICE COOL SME CHALLENGE 2010

 

ตามนโยบายของภาครัฐนั้น ต้องการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบรายใหม่ๆในทุกปี  เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป ดังนั้น ทางหน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ไอซ์ จึงจัดตั้งโครงการ NESCAFE ICE COOL SME Challenge 2010 เพื่อต้องการสานฝันของนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 ที่ต้องการสร้างธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟเย็นขนาดเล็ก ให้มีการเรียนรู้ถึงหลักการ และได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อสร้างรากฐานของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความคุ้นเคยกับ Brand NESCAFE ICE ผ่านการแข่งขัน และสามารถต่อยอดทางธุรกิจในมหาวิทยาลัย
• เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้า การจัดทำแผนธุรกิจ การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และลงมือปฏิบัติจริงภาคสนาม
• เพื่อสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตื่นตัวเข้าร่วมการแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย    

กฎ กติกาในการจัดตั้งทีม COOL
ร่วมเป็นหนึ่งทีมในโครงการดีๆ โดย:
1. นักศึกษาจัดทีมจำนวน 3 คนต่อ 1 ทีม จากคณะเดียวกัน และสถาบันเดียวกัน (เฉพาะนักศึกษาปี 3 และ 4 คณะคหกรรมศาสตร์ คณะการจัดการ โรงแรม หรือ วิทยาศาสตร์การจัดการโภชนาการ และคณะบริหารธุรกิจ เท่านั้น)
2. ติดต่อขอรับใบสมัครจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคผ่าน www.nescafe-ice.co.th (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน)
3. เขียน Business Proposal และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำสถาบัน หรือส่งใบสมัครพร้อม Business Proposal มาที่ nescafeice2010@yahoo.com
4. สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากการพิจารณาการเขียน Business Proposal จะต้องบริหารธุรกิจด้วยตนเองตามแผนงานภายในรั้วมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของเนสกาแฟไอซ์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ด่วน! สมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2553 เท่านั้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center 086 308 5757
nescafeice2010@yahoo.com  และ www.nescafe-ice.co.th

เกณฑ์การคัดเลือก Business Proposal
 ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการนำเสนอแผนงาน  40 คะแนน
 วิธีการเขียนแผนงาน
 ความชัดเจนของแผนงาน
 ศักยภาพ และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์    30 คะแนน
 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 ความเสี่ยงทางธุรกิจ
 ความสมจริงของการประมาณการด้านการตลาดและการเงิน
 ความคิดสร้างสรรค์      30 คะแนน
 การนำผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ไอซ์ไปพัฒนาให้เกิดเมนูใหม่ๆ
 ใช้คำว่า NESCAFE ICE หรือ COOL ในการตั้งชื่อเมนูเครื่องดื่ม


เกณฑ์การให้คะแนนภาคสนาม
 ยอดขายผลิตภัณฑ์เนสกาแฟไอซ์      40 คะแนน
 ทักษะการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย      30 คะแนน
 ความคิดสร้างสรรค์          20 คะแนน
 ความสะอาด        10 คะแนน


NESCAFE ICE สนับสนุนความ COOL โดย
 NESCAFE ICE Booth ขนาด150 x 75 x 75 cm. (กxลxส)
 Starter kit : หม้อชงสแตนเลส 1 ใบ, เหยือกอะคริลิค 1 ใบ, ตะกร้องชง 1 ชิ้น,  ถ้วยตวงของแห้ง 1 ชุด, แก้วกระดาษเนสกาแฟ ไอซ์  12 ออนซ์ จำนวน 500 ใบ,  4 small bowl Dispenser ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติขนาด 4 ถังเล็ก
 เสื้อยืดเนสกาแฟ ไอซ์ 3 ตัว และผ้ากันเปื้อน 6 ชิ้น
 SME and Application Training course
 ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ไอซ์ ริช ครีมมี่ และเอสเปรสโซ โรสต์ สนับสนุนอย่างละ  6 ถุงเพื่อให้ทดลองขาย จากนั้นให้นักศึกษาฝึกบริหารต้นทุน-กำไร และคลังสินค้าโดยการซื้อผ่าน Makro หรือ ตัวแทนจำหน่ายเนสกาแฟ ไอซ์
หมายเหตุ: สำหรับ 30 ทีมสุดท้ายหลังจบโปรแกรม หากมีความประสงค์จะทำธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง ทางเนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ยินดีให้การสนับสนุนเรื่องบูธ และอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
                

เกณฑ์การให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ

สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องเตรียมแสดงความ COOL ดังนี้
 การพรีเซนต์ พร้อมสาธิต ในหัวข้อ “เขย่านิด … ชีวิตก็ COOL แล้ว”
ความยาว 10 นาที
o ความชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความ COOL   30 คะแนน
o เทคนิคการเขย่าในการทำเครื่องดื่มเมนูสุด COOL  20 คะแนน
o รสชาติจากเครื่องดื่มเมนูสุด COOL      20 คะแนน
o ความคิดสร้างสรรค์ในการพรีเซนต์    10 คะแนน
o กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการทดลองชิม  10 คะแนน
o สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้     10 คะแนน

รางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศ

 ชนะเลิศ 
เงินสด 50,000 บาท
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ (SME)
 รองอันดับ 1
เงินสด 30,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ (SME)
 รองอันดับ 2
เงินสด 20,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ (SME)
 NESCAFE ICE Popular Vote
เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 Best Team Work
เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์