การเขียนโปรแกรมภาษาซี Week2 ม.4/1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/varticle/18065 ให้นักเรียนทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.programming.in.th/tutorial/index.php
 
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และผ่านด่านทดสอบให้สำเร็จ จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ ตามขั้นตอนที่กำหนด
1.
เขียนโค้ดตามตัวอย่าง
2.
บันทึกตามชื่อที่กำหนด
3.
คอมไพล์ และรัน

4.
บันทึกผลที่ได้ ตามโจทย์กำหนดในแต่ละข้อ 

/* chap1_1.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

   

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ

/* chap1_2.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("Hello, World");
    getch();
    return 0 ;
}

 

/* chap1_3.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("Hello, World\n");

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ 

/* chap1_4.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("1 I'm a boy. \n2 You are a girl.");

    getch();

    return 0 ;

}

 

/* chap1_5.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("1 I 'm aboy. \n2 You are a girl.\n");

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ /* chap1_6.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a boy");
    printf("2. I 'm a girl");
    getch();
    return 0;
} /* chap1_7.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a boy");
    printf("\n2. I 'm a girl");
    getch();
    return 0 ;
} /* chap1_8.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a girl\n");
    printf("2. I 'm a boy");
    getch();
    return 0 ;
}
จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ /* chap1_9.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I'm a boy\n");
    printf("2. I'm a girl\n");
    getch();
    return 0 ;
} /* chap1_10.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I am a boy\n");
    printf("\t2. I am a girl\n");
    printf("\t\t3. I am a man\n");
    getch();
    return 0 ;
}
จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ /* chap1_11.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1+1\n");
    printf("2+2 = %d\n", 2+2);
    printf("2+2 = %d \t3+3 = %d\n", 2+2 , 3+3);
    getch();
    return 0;
} /* chap1_12.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1x1 = %d\n" , 1*1);
    printf("2x2x3 = %d\n", 1*2*3);
    printf("2x4x6 = %d \n" , 2*4*6);
    getch();
    return 0 ;
}/* chap1_13.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("3 / 2 = %d\n" , 3/2);
    printf("3 / 2 = %f\n", 3/2);
    printf("3.0 / 2 = %f \n" , 3.0/2);
    printf("3 / 2.0 = %f \n" , 3/2.0);
    printf("3.0 / 2.0 = %f \n" , 3.0/2.0);
    getch();
    return 0;
}
 จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผล และ Conversion specifiers เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
1.
จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม
3. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ส่งงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/66166

Chap1_1.c เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ เราไม่ได้เขียนข้อความที่ต้องแสดงลงไปในโปรแกรม Dev-c โปรแกรมจึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งนั้น

Chap1_2.c เหตุใดโปรแกรมchap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะ เมือเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลือนบรรทัดลง

Chap1_3.c โปรแกรมchap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ คำสั่งที่ทำให้ผลแตกต่างคือ/n

Chap1_4.c โปรแกรมchap1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_6.cมีเพียงหนึ่งบรรทัดส่วนchap1_7.cหน้าต่างจะว่างเปล่า และchap1_8.cจะมีสองบรรทัด

Chap1_5.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ คำสั่ง\n และchap1_6.cไม่ได้เขียนคำสั่ง\nจึงจะทำให้แสดงมผลเพียงหนึ่งบรรทัด ส่วนchap1_7.cนั้นเขียนคำสั่ง\nที่ทายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองบรรทัดและchap1_8.cแสดงผลเหมือนกับchap1_7.cแตกต่างกันแค่ข้อความที่จะแสดงส่วนchap1_8.cจะเขียนคำสั่ง\nหน้าบรรทัดที่สอง

Chap1_6.c โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ ผลต่าง คือ chap1_10.c มีสามบรรทัดแล้วจะสไลด์ไปทางขวา และส่วนchapอื่นๆนั้นจะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดแต่ละแถวจะตรงไม่มีการสไลด์หรือเอียงไปทางทิศใดๆทั้งนั้น

Chap1_7.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ \t\ คือการสั่งให้ย่อหน้า

Chap1_8.c จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ         สัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการบวก

            สัญลักษณ์/ทำหน้าที่เป็นการลบ

                สัญลักษณ์xทำหน้าที่เป็นการคูณ

                สัญลักษณ์* ทำหน้าที่เป็นการหาร

                สัญลักษณ์.ทำหน้าที่เป็นจุดทศนิยมChap1_9.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการแสดงChap1_10.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล                      น.ส.ลัดดาวัลย์  บำรุงทรัพย์ ม.4/1 เลขที่ 31

รูปภาพของ chas1814

1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง   2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา  3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา   4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3   5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่    6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n  จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่   7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา   8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน   ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด   9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข   10 จงอธิบาย Conversion specifiers  กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป   11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ chap1_11.มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ  chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ

นางสาวภัทรสุดา เฉลิมรัมย์ เลขที่24  ม.4.1  

Chap1_1.c เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ เราไม่ได้เขียนข้อความที่ต้องแสดงลงไปในโปรแกรม Dev-c โปรแกรมจึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งนั้น

Chap1_2.c เหตุใดโปรแกรมchap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะ เมือเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลือนบรรทัดลง

Chap1_3.c โปรแกรมchap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ คำสั่งที่ทำให้ผลแตกต่างคือ/n

Chap1_4.c โปรแกรมchap1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_6.cมีเพียงหนึ่งบรรทัดส่วนchap1_7.cหน้าต่างจะว่างเปล่า และchap1_8.cจะมีสองบรรทัด

Chap1_5.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ คำสั่ง\n และchap1_6.cไม่ได้เขียนคำสั่ง\nจึงจะทำให้แสดงมผลเพียงหนึ่งบรรทัด ส่วนchap1_7.cนั้นเขียนคำสั่ง\nที่ทายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองบรรทัดและchap1_8.cแสดงผลเหมือนกับchap1_7.cแตกต่างกันแค่ข้อความที่จะแสดงส่วนchap1_8.cจะเขียนคำสั่ง\nหน้าบรรทัดที่สอง

Chap1_6.c โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ ผลต่าง คือ chap1_10.c มีสามบรรทัดแล้วจะสไลด์ไปทางขวา และส่วนchapอื่นๆนั้นจะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดแต่ละแถวจะตรงไม่มีการสไลด์หรือเอียงไปทางทิศใดๆทั้งนั้น

Chap1_7.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ \t\ คือการสั่งให้ย่อหน้า

Chap1_8.c จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ        สัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการบวก

            สัญลักษณ์/ทำหน้าที่เป็นการลบ

                สัญลักษณ์xทำหน้าที่เป็นการคูณ

                สัญลักษณ์* ทำหน้าที่เป็นการหาร

                สัญลักษณ์.ทำหน้าที่เป็นจุดทศนิยมChap1_9.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการแสดงChap1_10.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล น.ส.สุวนันท์ คงแท้

Chap1_1.c เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ เราไม่ได้เขียนข้อความที่ต้องแสดงลงไปในโปรแกรม Dev-c โปรแกรมจึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งนั้น

Chap1_2.c เหตุใดโปรแกรมchap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะ เมือเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลือนบรรทัดลง

Chap1_3.c โปรแกรมchap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ คำสั่งที่ทำให้ผลแตกต่างคือ/n

Chap1_4.c โปรแกรมchap1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_6.cมีเพียงหนึ่งบรรทัดส่วนchap1_7.cหน้าต่างจะว่างเปล่า และchap1_8.cจะมีสองบรรทัด

Chap1_5.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะ คำสั่ง\n และchap1_6.cไม่ได้เขียนคำสั่ง\nจึงจะทำให้แสดงมผลเพียงหนึ่งบรรทัด ส่วนchap1_7.cนั้นเขียนคำสั่ง\nที่ทายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองบรรทัดและchap1_8.cแสดงผลเหมือนกับchap1_7.cแตกต่างกันแค่ข้อความที่จะแสดงส่วนchap1_8.cจะเขียนคำสั่ง\nหน้าบรรทัดที่สอง

Chap1_6.c โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ ผลต่าง คือ chap1_10.c มีสามบรรทัดแล้วจะสไลด์ไปทางขวา และส่วนchapอื่นๆนั้นจะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดแต่ละแถวจะตรงไม่มีการสไลด์หรือเอียงไปทางทิศใดๆทั้งนั้น

Chap1_7.c คำสั่งใดทำให้ผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ \t\ คือการสั่งให้ย่อหน้า

Chap1_8.c จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ        สัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการบวก

            สัญลักษณ์/ทำหน้าที่เป็นการลบ

                สัญลักษณ์xทำหน้าที่เป็นการคูณ

                สัญลักษณ์* ทำหน้าที่เป็นการหาร

                สัญลักษณ์.ทำหน้าที่เป็นจุดทศนิยมChap1_9.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการแสดงChap1_10.c จงอธิบายความสำคัญของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล 

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น ตอบ เนื่องจากเราไม่ได้เขียนข้อความลงไปโปรแกรมDev-cจึงไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏ2.เหตุใดโปรแกรม Chap1_2 กับ chap1_3ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เพราะ Chap1_2มีบรรทัดเดียวแต่ chap1_3ต้องเลื่อนเพาทอีกสองบรรทัด3.โปรแกรมChap1_4 กับ Chap1_5ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เพราะใส่คำสั่งให้เลื่อนบรรทัดลงมาโดยใช้คำสั่งn\4.โปรแกรม chap1_6 กับ chap1_7 กับ chap1_8ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ  Chap1_6 printf(“1 I’m a boy”);                         printf(“2 I’m a girl”);           Chap1_7 printf(“1 I’m a boy”);                          printf(“\n2 .I’m a girl”);           Chap1_8 printf(“1 I’m a gir \n”);                          printf(“2 .I’m a boy”);  5. คำสั่งใดทำให้ผลต่างเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดแรกไม่มี \n ส่วนชุดที่2 และ 3 มี\n ซึ้งจะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่6.โปรแกรม Chap1_10 มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ เพราะว่า\t ทำหน้าที่เหมือนtapซึ้งเป็นการกดเว้นบรรทัด7. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ \t\ คือการสั่งให้ย่อหน้า8.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม Chap1_11 ถึง Chap1_13ตอบ สัญลักษณ์+ทำหน้าที่ในการบวก,สัญลักษณ์ / ทำหน้าที่ในการลบ, สัญลักษณ์ x ทำหน้าที่ในการคูณ,สัญลักษณ์ * ทำหน้าที่ในการหาร ,สัญลักษณ์ . ทำหน้าที่ในการเป็นจุดทศนิยม และ สัญลักษณ์ %d เป็นเลขฐานจำนวนฐาน 109. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion Specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล น.ส . มัลลิกา      บุดดาชั้นม.4/1

 น.ส.ชนันธร  พวงแก้ว  เลขที่43 ม.4/1

1.จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ ไม่ได้เขียนคำสั่ง
Printf
2. เหตุใดโปรแกรม
chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ ต่างกันตรงที่
chap1_3.c มี
  printf("Hello, World\n"); แต่ chap1_2.c printf("Hello, World"); ไม่มี \n
3. โปรแกรม
chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
ผลต่างกันตรงที่คำสั่งที่5มีขีดต่อท้ายในบรรทัดที่3แต่คำสั่งที่4 ไม่มีขีดต่อท้ายในบรรทัดที่3  4. 4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
คำสั่งต่างกันที่อันที่4 printf("1 I'm a boy. \n2 You are a girl.");ส่วนอันที่5  printf("1 I 'm aboy. \n2 You are a girl.\n");
5. โปรแกรม
chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
ผลต่างกันตรงที่อันที่6 ผลจะอยู่บรรทัดเดียวกันไม่มีอะไรต่อท้าย อันที่7 จะอยู่บรรทัดเดียวกันแต่มีขีดต่อท้ายและ อันที่8 ผลข้อที่1และข้อที่2จะอยู่คนละบรรทัดและมีขีดต่อท้าย
6. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ คำสั่งที่6 printf("1. I 'm a boy"); printf("2. I 'm a girl");
        คำสั่งที่7printf("1. I 'm a boy"); printf("\n2. I 'm a girl");        คำสั่งที่8  printf("1. I 'm a girl\n"); printf("2. I 'm a boy");
                                             
7. โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบใช้คำสั่ง /
t ด้านหน้าข้อความ7.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ คำสั่งแรกจะใช้คำสั่ง
\n คำสั่งเดียวต่อมาคำสั่งที่2จะมีตัว ก และ 2+2ขึ้นมาเลยใช้คำสั่งคือ \n .เข้าไปอีกคำสั่งที่3เลยใช้คำสั่ง\nและ \t
   printf("1+1\n");
    printf("2+2 = %d\n", 2+2);
    printf("2+2 = %d \t3+3 = %d\n", 2+2 , 3+3);

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่ตอบ เพราะไม่มีคำสั่ง printf 2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ เพราะ chap1_2.cนั้นใช้ printf("Hello, World");แต่ chap1_3.c printf("Hello, World\n");
   3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ  เพราะมีคำสั่ง/nขึ้นมาจึงทำให้ผลของมันแตกต่างกัน 4.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เพราะคำว่า I 'm a girlและ I 'm a boyระหว่างchap1_7.c กับ chap1_8.cจะสลับที่กันและ chap1_6.cจะติดกัน 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ เพราะมี/nเข้ามาเกี่ยวข้อง 6.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไรตอบ เพราะ chap1นั้นไม่มี/tแต่ chapตัวอื่นจะมี/tเข้ามาเกี่ยวข้อง 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ เพราะ ในแต่ละchapมี/tเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำห้การเว้นวรรคเปลี่นแปลงไป

  วารุณี ศรีดา ม.4/1

รูปภาพของ chas1858

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้

เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ  ในchap1_1.cจะมีเคอเวอร์อย่างเดียว เพราะในchap1_1.cไม่มีข้อความที่จะแสดงออกทางchap1_1.c

2. จงตอบคำถามต่อไปนี้

เหตุใดโปรแกรมchap1_2.c กับ chap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน

ตอบ   เพราะ /n คือ ขึ้นบรรทัดใหม่  ซึ่งมีอยู่ใน chap1_3.c แต่ใน chap1_2.c ไม่มี

จึงทำให้เคอเวอร์ ( _ ) ใน chap1_2.c และ chap1_3.c ต่างกัน

3.จงตอบคำถามต่อไปนี้

โปรแกรมchap1_4.c กับchap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ   เพราะในchap1_4.cไม่มี /n ต่อท้ายข้อความเหมือนในchap1_5.c จึงทำให้เคอเวอร์ในchap1_4.cและchap1_5.c ต่างกัน

4.จงตอบคำถามต่อไปนี้

โปรแกรมchap1_6.c กับchap1_7.c กับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ  chap1_6.cไม่มี /n อยู่หน้าผลลัพธ์ข้อ2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่บรรทัดเดียวกัน

chap1_7.c มี/n อยู่หน้าข้อที่2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่คนละบรรทัด

chap1_8.cมี/n อยู่ท้ายข้อความที่1 จึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับchap1_7.c แต่ข้อความจะต่างกันเพราะข้อความในchap1_7.cและchap1_8.c สลับที่กัน

5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ  /n เพราะ/n ทำให้เริ่มขึ้นบรรทัดใหม่

6.จงตอบคำถามต่อไปนี้

โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ  เพราะ \t คือ เป็นคำสั่งย่อหน้า จึงทำให้ข้อความย่อหน้าไปครึ้งนึ่งของข้อความแรก และถ้า \t\t มี 2 ตัวก้จะไล่ต่อไปเลยๆ ตามลำดับ

7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ  / n คือ คำสั่งเริ่มบรรทัดใหม่

\t คือ คำสั่งย่อหน้า

จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผลและ Conversion specifies  เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ  chap1_11.cถึงchap1_13.c เป็นการเขียนโปรแกรมการคำนวณ 

น.ส. ประภาพันธ์ สว่างแจ้ง ม.4/1 เลขที่32

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 

1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้

ตอบ        เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรลงไป

 

2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับchap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ        สัญลักษณ์\n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์\n เพื่อเลื่อนบรรทัด

 

3. โปรแกรม chap1_4.c กับchap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ      สัญลักษณ์ \nทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์\n เพื่อเลื่อนบรรทัด

 

4. โปรแกรม chap1_6.c กับchap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ       ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \nเพื่อเลื่อนบรรทัด

                และต่างกันที่การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ      \n และการใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ      เพราะว่า \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัดและการแสดงข้อมูลที่ใส่ก่อนและหลังตามลำดับ

 

5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลที่คล้ายกับการใช้Tap เพราะว่า \tทำหน้าที่คล้ายกับการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      เพราะว่าเราใสสัญลักษณ์\t เพื่อแสดงการเลื่อน Tap

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลในรูปที่คล้ายกับการใช้Tap

 

6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.cถึง chap1_13.c

ตอบ      เมื่อเราสัญลักษณ์ +ทำหน้าที่เป็นการ บวก สัญลักษณ์ / เป็นการลบ สัญลักษณ์ xเป็นการคูณ

สัญลักษณ์  * เป็นการหาร สัญลักษณ์ . เป็นจุดทศนิยม และ %dเป็นเลขฐานจำนวนเต็มฐาน 10

 

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversionspecifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง

 

8. จงอธิบาย Conversionspecifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

 

นางสาว ญานิกา บุญมาก 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง 2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน ตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา 3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา 4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3 5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน ตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่ 7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร ตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา 8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด 9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c ตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข 10 จงอธิบาย Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป 11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ chap1_11.c มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %f ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ

 สุมิตา ก้อนทอง

เลขที่26 ม.4/1

จงตอบคำถามต่อไปนี้1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง 2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา 3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา 4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3 5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่  6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n  จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่ 7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา 8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน   ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด 9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข 10 จงอธิบาย Conversion specifiers  กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป 11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ chap1_11.มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ  chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ  วิภา  อนุสาย

รูปภาพของ chas1739

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง

2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน
ตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา

3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา

4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3

5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน
ตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่

7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร
ตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา

8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด

9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข

10 จงอธิบาย Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง
ตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป

11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง
ตอบ chap1_11.c มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %f ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ

ทินนรัตน์ กะแก้ว
เลขที่5 ม.4/1

จงตอบคำถามต่อไปนี้1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง 2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา 3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา 4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3 5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่  6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n  จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่ 7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา 8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน   ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด 9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข 10 จงอธิบาย Conversion specifiers  กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป 11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ chap1_11.มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ  chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ  อรอนงค์  คนเที่ยงม.4.1 เลขที่28

รูปภาพของ chas2361

 น.ส.ณัฐพร  เทียนนาวา  ม.4/1  เลขที่42

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ   เนื่องจากการที่เราไม่ได้เขียนข้อความใดๆที่จะต้องแสดงลงไปในโปรแกรม  Dev-c  โปรแกรมนี้จึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งนั้น 2.จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ   chap1_2.c  มีแค่บรรทัดเดียว ส่วนchap1_3.cมีเพิ่มอีกสองบรรทัด 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
 
   คำสั่งที่ทำให้ผลต่างกันก็คือ \n 4.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม
chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  
chap1_6.c มีหนึ่งบรรทัด ส่วนchap1_7.c หน้าต่างจะว่างเปล่าและchap1_8.cจะมีสองบรรทัด

5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ       คำสั่ง
\n เพราะ chap1_6.c ไม่ได้เขียนคำสั่ง\n จึงจะทำให้แสดงผลเพียงบรรทัดเดียว  ส่วนChap1_7.c เขียนคำสั่ง\n ที่ท้ายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองทัด และchap1_8.c แสดงผลเหมือนกับ chap1_7.c แตกต่างกันแค่ข้อความที่จะแสดง chap1_8.c จะเขียนคำสั่ง \n หน้าบรรทัดที่สอง  6.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ    ผลต่าง คือ
chap1_10.c  มีอยู่สามบรรทัดแล้วจะสไลด์ไปทางขวา  ส่วน chap อื่นๆจะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดแต่ละแถวจะตรงไม่สไลด์หรือเอียงไปในทิศทางใดๆทั้งนั้น

7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ  
  \t\  คือ การย่อหน้าข้อความ     

รูปภาพของ chas2361

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ   เนื่องจากการที่เราไม่ได้เขียนข้อความใดๆที่จะต้องแสดงลงไปในโปรแกรม  Dev-c  โปรแกรมนี้จึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งนั้น 2.จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ  แตกต่างกัน เพราะchap1_2.c  มีแค่บรรทัดเดียวเท่านั้น ส่วนchap1_3.cมีเพิ่มอีกสองบรรทัด 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
 
   คำสั่งที่ทำให้ผลต่างกันก็คือ \n 4.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม
chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  
chap1_6.c มีเพียงหนึ่งบรรดทัด ส่วนchap1_7.c หน้าต่างจะว่างเปล่าและchap1_8.cจะมีสองบรรทัด

5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ       คำสั่ง
\n เพราะ chap1_6.c ไม่ได้เขียนคำสั่ง\n จึงจะทำให้แสดงผลเพียงบรรทัดเดียว  ส่วนChap1_7.c เขียนคำสั่ง\n ที่ท้ายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองทัด และchap1_8.c แสดงผลเหมือนกับ chap1_7.c แตกต่างกันแค่ข้อความที่จะแสดง chap1_8.c จะเขียนคำสั่ง \n หน้าบรรทัดที่สอง  6.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ    ผลต่าง คือ
chap1_10.c  จะมีอยู่สามบรรทัดแล้วจะสไลด์ไปทางขวา  ส่วน chap อื่นๆจะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดและแต่ละแถวจะตรงไม่สไลด์หรือเอียงไปในทิศทางใดๆทั้งนั้น

7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ  
  \t\  คือ การย่อหน้าข้อความ   

น.ส.มัทนียา  กฤษณา  ม.4/1  เลขที่ 46

รูปภาพของ chas1871

Week2Chap1_11.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ  เนื่องจากเราไม่ได้เขียนข้อความที่ต้องแสดงลงไปในโปรแกรม Dev-c โปรแกรมจึงไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ     ต่างกันก็เพราะว่า  chap1_2.c มีแค่บรรทัดเดียว ส่วน chap1_3.c  มีการเลื่อนต่ออีกสองบรรทัด3.โปรแกรม chap1_4.c กับ  chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ     คำสั่งที่ทำให้เกิดผลแตกต่างกัน คือ /n4.โปรแกรม  chap1_6.c กับ chap1_7.c  กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ   chap1_6.c     มีหนึ่งบรรทัด  ส่วน chap1_7.c หน้าต่างจะว่างเปล่า  และ chap1_8.c ซึ่งจะมีอยู่สองบรรทัด5. โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ    ผลต่าง คือ chap1_10.c  จะมีอยู่สามบรรทัดแล้วก็จะสไลด์ไปทางด้านขวา  ส่วน chap อื่นๆ จะมีหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดและ แต่ละแถวจะตรงไม่สไลด์หรือเอียงไปในทิศทางใดๆๆๆ จะมีอยู่สามบรรทัดแล้วก็จะสไลด์ไปทางด้านขวามืองสดงลงไป6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ   คำสั่งคือ /t  เป็นคำสั่งที่สั่งให้ย่อหน้า  น.สอาภาภรณ์  ปิ่นเมือง  ม.4/1  เลขที่ 38

นายณัฐสิทธิ์   บุญทอง

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้ตอบ         ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้าไป* 2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ         ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด*

               

3. โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ       ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด* 4. โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ         ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด และ  การใส่ข้อมูลก่อนและหลัง *4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ       \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง*4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ       เพราะว่าการใส่ข้อมูลก่อนและหลัง และ การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัดจึงทำให้แตกต่างกัน* 5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ       ต่างจากโปรแกรมก่อนๆที่การใส่สัญลักษณ์ \t เพราะว่า \t ทำหน้าที่ในการเลื่อน Tap *

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ       \t *

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ       ข้อมูลคล้ายกับการกด Tap*

 6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ       + ทำหน้าที่เป็นการ บวก , / เป็นการลบ, x เป็นการคูณ

, * เป็นการหาร, . เป็นจุดทศนิยม  และ %d ประมวลผล* 7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ       โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง* 8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ         โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็*

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ  เพราะว่า Chap 1_1.c ไม่ได้ใส่ข้อมูลหรือคำสั่งใดๆ

 

2.เหตุใดโปรแกรม Chap 1_2.c กับ Chap 1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ  เพราะว่า เราใส่คำสั่งให้เลื่อนบรรทัดลงมาโดยใช้คำสั่ง \n

 

3.โปรแกรม Chap 1_4.c กับ Chap 1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ  ต่างกันที่ Chap 1_5.c เลื่อนบรรทัดลงมา

คำสั่งใดทำให้ผลต่างกัน

 

4.โปรแกรม Chap 1_6.c กับ Chap 1_7.c กับ Chap 1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ  Chap 1_6.c  Chap 1_7.c  Chap 1_8.c ต่างกันที่

                Chap 1_6.c        printf("1 I'm a boy");

                                               printf("2.I'm a girl");

                Chap 1_7.c        printf("1 I'm a boy");

                                               printf("\n2.I'm a girl");

            Chap 1_8.c        printf("1 I'm a girl\n");

                                               printf("2.I'm a boy");

4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ      \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ      เพราะว่า \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัดและการแสดงข้อมูลที่ใส่ก่อนและหลังตามลำดับ 

5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลที่คล้ายกับการใช้ Tap เพราะว่า \t ทำหน้าที่คล้ายกับการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      เพราะว่าเราใสสัญลักษณ์ \t เพื่อแสดงการเลื่อน Tap

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลในรูปที่คล้ายกับการใช้ Tap

 

6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ      เมื่อเราสัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการ บวก สัญลักษณ์ / เป็นการลบ สัญลักษณ์ x เป็นการคูณ

สัญลักษณ์  * เป็นการหาร สัญลักษณ์ . เป็นจุดทศนิยม และ %d เป็นเลขฐานจำนวนเต็มฐาน 10 

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง 

8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

นาย นวัตกรณ์    วรรณศรี

รูปภาพของ chas1806

 น.ส.แพรวนภา  พันทากุน    ม.4/1    เลขที่ 23

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง 2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา 3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา 4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3 5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่  6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n  จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่ 7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา 8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด 9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข 10 จงอธิบาย Conversion specifiers  กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป 11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ chap1_11.มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ  chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ  

รูปภาพของ chas1825

น.ส.ชุติกาญจน์  แก้วกรเมือง

ม.4/1 เลขที่27

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1 เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีชุดคำสั่งจะคอมไพล์และรันไม่ได้โปรแกรมจะฟ้อง 2 เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันเพราะชุดแรกโค้ดจะเป็นข้อความธรรมดาส่วนชุดที่สองจะมีโค้ด\nเพิ่มมา 3 โปรแกรม chap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งไม่เหมือนกันชุดที่3จะอยู่บรรทัดเดี่ยวกันส่วนชุดที่4จะเว้นลงมา 4 โปรแกรม 1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ชุดคำสั่งต่างกันและเป็นเช่นเดียวกับข้อ3 5 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ chap1_6.c เพราะอันแรกจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันอีก2อันจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่  6 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ ชุดคำสั่งแรกไม่มี \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี \n  จะทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่ 7 โปรแกรม chap 1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีเว้นบรรทัดเข้ามา 8 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน   ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ ชุดคำสั่ง \t\t ทำให้เว้นบรรทัด 9 จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ ใช้คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข 10 จงอธิบาย Conversion specifiers  กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นการแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง % ซึ่งจะเป็นการแสดงผลตามที่เราได้ใช้คำสั่งไป 11 จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ chap1_11.มีการใช้คำสั่ง %d ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะแสดงเลขจำนวนเต็มจึงมีเลขจำนวนเต็มปรากฏบนหน้าจอ  chap1_12.c มีการใช้คำสั่ง%dเช่นเดียวกับ chap1_11.c ส่วน chap1_13.c มีการใช้คำสั่ง %ซึ่งเป็นคำสั่งแสดงเลขทศนิยม จึงมีเลขทศนิยมปรากฏบนหน้าจอ

 นาย นัฐพล   คงอ้วน  เลขที่7 ม.4/1

เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ   เพราะ ไม่มีคำสั่ง printf  จึงทำให้ผลไม่เหมือนกันเหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ  เพราะ  chap1_2. ไม่มี \n  แต่   chap1_3.c มี \n ในการเว้นวรรคขึ้นมาโปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ    เพราะมี \n เข้ามา ผลจึงต่างกันโปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  chap1_6.c I 'm a boy2. I 'm a girl
 
chap1_8.c และ chap1_7.c  ข้อความจะอยู่คนล่ะบรรทัด
 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่าง กันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ เพราะมี คำสั่ง \n  ฃ จึงทำให้ ผลที่ออกมาไม่เหมือนกันโปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ  เพราะมีคำสั่ง  \t จึงทำให้  chap1_10.c แตกต่างจาก chap อื่น ๆ คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ  มี  \t ผลออกมาจึงไม่เหมือนกัน

Week 2จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้ตอบ        ผลที่ออกมาเป็นเช่นนี้เพราะว่า  เราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้าไปจึงไม่ปรากฎข้อมูลที่ต้องการ 

2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ        สัญลักษณ์ \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด 

3. โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ      สัญลักษณ์ \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด 4. โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ        ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อนเลื่อนบรรทัด

                และต่างกันที่การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ      \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ      เพราะว่า \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                และการแสดงข้อมูลที่ใส่ก่อนและหลังตามลำดับ 

5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลที่คล้ายกับการใช้ Tap

                เพราะว่า \t ทำหน้าที่คล้ายกับการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      เพราะว่าเราใสสัญลักษณ์ \t เพื่อแสดงการเลื่อน Tap

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลในรูปที่คล้ายกับการใช้ Tap

 

6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ      เมื่อเราสัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการ บวก สัญลักษณ์ / เป็นการลบ สัญลักษณ์ x เป็นการคูณ

สัญลักษณ์  * เป็นการหาร สัญลักษณ์ . เป็นจุดทศนิยม

                และ %d เป็นเลขฐานจำนวนเต็มฐาน 10 

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง 

8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

นางสาวอรุณกมล วงค์จันทร์

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

 -  เพราะว่า Chap 1_1.c ไม่ได้ใส่ข้อมูลหรือคำสั่งใดๆ

 

2.เหตุใดโปรแกรม Chap 1_2.c กับ Chap 1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

  - เพราะว่า เราใส่คำสั่งให้เลื่อนบรรทัดลงมาโดยใช้คำสั่ง \n

 

3.โปรแกรม Chap 1_4.c กับ Chap 1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

 -  ต่างกันที่ Chap 1_5.c เลื่อนบรรทัดลงมา

คำสั่งใดทำให้ผลต่างกัน

 -   \n

 

4.โปรแกรม Chap 1_6.c กับ Chap 1_7.c กับ Chap 1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

 -  ต่างกันที่

                Chap 1_6.c       printf("1 I'm a boy");

                                               printf("2.I'm a girl");

                Chap 1_7.c        printf("1 I'm a boy");

                                               printf("\n2.I'm a girl");

            Chap 1_8.c        printf("1 I'm a girl\n");

                                               printf("2.I'm a boy");

คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

 -   \n

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

 -   เพราะว่าใช้คำสั่ง \n และสลับคำว่า boy และ girl

 

5. โปรแกรม Chap 1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

 -  เพราะว่าใช้คำสั่ง \t เพื่อทำให้ตัวอักษรมีการแสดงผลเหมือน ย่อหน้า

     printf("1. I am a boy\n");

    printf("\t2.I am a girl\n");

    printf("\t\t3.I am man\n");

 

คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

 -   \t

ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

 -  มีผลทำให้

 

1.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม Chap 1_11.c ถึง Chap 1_13.c

 -   การทำงานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องหมาย + โปรแกรมก็จะบวกผลลัพธ์ออกมา ถ้าใช้เครื่องหมาย x โปรแกรมก็จะคูณผลลัพธ์ออกมา และถ้าใช้เครื่องหมาย * โปรแกรมก็จะหารผลลัพธ์ออกมาให้ และถ้าใช้ . โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นจุดทศนิยม

2.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ conversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสาม

 - โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้ตอบ        ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้าไป 2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ        ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด

               

3. โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ      ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด 4. โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ        ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด และ  การใส่ข้อมูลก่อนและหลัง 4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ      \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ      เพราะว่าการใส่ข้อมูลก่อนและหลัง และ การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัดจึงทำให้แตกต่างกัน 5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      ต่างจากโปรแกรมก่อนๆที่การใส่สัญลักษณ์ \t เพราะว่า \t ทำหน้าที่ในการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      \t

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      ข้อมูลคล้ายกับการกด Tap

 6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ      + ทำหน้าที่เป็นการ บวก , / เป็นการลบ, x เป็นการคูณ

, * เป็นการหาร, . เป็นจุดทศนิยม  และ %d ประมวลผล 7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง 8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

 นางสาวจีราพร อินทร์จันทร์ ม.4/1 เลขที่ 14  

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้ตอบ        ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้าไป 2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ        ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด

               

3. โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ      ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์ \n ทำให้เลื่อนบรรทัด 4. โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ        ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด และ  การใส่ข้อมูลก่อนและหลัง 4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ      \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ      เพราะว่าการใส่ข้อมูลก่อนและหลัง และ การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัดจึงทำให้แตกต่างกัน 5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      ต่างจากโปรแกรมก่อนๆที่การใส่สัญลักษณ์ \t เพราะว่า \t ทำหน้าที่ในการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      \t

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      ข้อมูลคล้ายกับการกด Tap

 6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ      + ทำหน้าที่เป็นการ บวก , / เป็นการลบ, x เป็นการคูณ

, * เป็นการหาร, . เป็นจุดทศนิยม  และ %d ประมวลผล 7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง 8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

 นางสาวจีราพร อินทร์จันทร์ ม.4/1 เลขที่ 14  

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ  เพราะว่า Chap 1_1.c ไม่ได้ใส่ข้อมูลหรือคำสั่งใดๆ

 

2.เหตุใดโปรแกรม Chap 1_2.c กับ Chap 1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ  เพราะว่า เราใส่คำสั่งให้เลื่อนบรรทัดลงมาโดยใช้คำสั่ง \n

 

3.โปรแกรม Chap 1_4.c กับ Chap 1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ  ต่างกันที่ Chap 1_5.c เลื่อนบรรทัดลงมา

คำสั่งใดทำให้ผลต่างกัน

ตอบ  \n

 

4.โปรแกรม Chap 1_6.c กับ Chap 1_7.c กับ Chap 1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ  Chap 1_6.c  Chap 1_7.c  Chap 1_8.c ต่างกันที่

                Chap 1_6.c       printf("1 I'm a boy");

                                               printf("2.I'm a girl");

                Chap 1_7.c        printf("1 I'm a boy");

                                               printf("\n2.I'm a girl");

            Chap 1_8.c        printf("1 I'm a girl\n");

                                               printf("2.I'm a boy");

คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ  \n

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ  เพราะว่าใช้คำสั่ง \n และสลับคำว่า boy และ girl

 

5. โปรแกรม Chap 1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ  เพราะว่าใช้คำสั่ง \t เพื่อทำให้ตัวอักษรมีการแสดงผลเหมือน ย่อหน้า

     printf("1. I am a boy\n");

    printf("\t2.I am a girl\n");

    printf("\t\t3.I am man\n");

 

คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ  \t

ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ  ตัวอักษรมีการแสดงผลเหมือน ย่อหน้า

   จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผล และ conversion specifiers เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

1.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม Chap 1_11.c ถึง Chap 1_13.c

ตอบ  การทำงานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องหมาย + โปรแกรมก็จะบวกผลลัพธ์ออกมา ถ้าใช้เครื่องหมาย x โปรแกรมก็จะคูณผลลัพธ์ออกมา และถ้าใช้เครื่องหมาย * โปรแกรมก็จะหารผลลัพธ์ออกมาให้ และถ้าใช้ . โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นจุดทศนิยม

2.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ conversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ  โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

งาน WEEK 2 ครับ 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนี้ตอบ        ผลที่ออกมาเป็นเช่นนี้เพราะว่า  เราไม่ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้าไปจึงไม่ปรากฎข้อมูลที่ต้องการ 

2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ        สัญลักษณ์ \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด 

3. โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ      สัญลักษณ์ \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                ผลแสดงของโปรแกรมทั้งสองจึงแตกต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อเลื่อนบรรทัด 4. โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ  chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ        ต่างกันที่การใส่สัญลักษณ์ \n เพื่อนเลื่อนบรรทัด

                และต่างกันที่การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกัน

ตอบ      \n และ การใส่ข้อมูลใดก่อนและข้อมูลใดใส่หลัง

4.2 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ      เพราะว่า \n ทำหน้าที่ในการเลื่อนบรรทัด

                และการแสดงข้อมูลที่ใส่ก่อนและหลังตามลำดับ 

5.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลที่คล้ายกับการใช้ Tap

                เพราะว่า \t ทำหน้าที่คล้ายกับการเลื่อน Tap

5.1 คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ      เพราะว่าเราใสสัญลักษณ์ \t เพื่อแสดงการเลื่อน Tap

5.2 ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ      แสดงข้อมูลในรูปที่คล้ายกับการใช้ Tap

 

6. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ      เมื่อเราสัญลักษณ์ + ทำหน้าที่เป็นการ บวก สัญลักษณ์ / เป็นการลบ สัญลักษณ์ x เป็นการคูณ

สัญลักษณ์  * เป็นการหาร สัญลักษณ์ . เป็นจุดทศนิยม

                และ %d เป็นเลขฐานจำนวนเต็มฐาน 10 ช

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ      โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดของตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดง 

8. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ        โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูล

รูปภาพของ chas1867

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ   เนื่องจากเราไม่ได้เขียนข้อความที่จะต้องแสดงลงไปในโปรแกรม  Dev-c  โปรแกรมจึงไม่ปรากฎข้อมูลใดๆ 2.จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกันตอบ  ต่างกัน เพราะchap1_2.c  มีแค่บรรทัดเดียว ส่วนchap1_3.cมีอีกสองบรรทัด 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
 
   คำสั่งที่ทำให้ผลแตกต่างกันก็คือ \n 4.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม
chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ   
chap1_6.c มีเพียงหนึ่งบรรดทัด ส่วนchap1_7.c หน้าต่างจะว่างเปล่าและchap1_8.cจะมีสองบรรทัด
5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ       คำสั่ง
\n เพราะ chap1_6.c ไม่ได้เขียนคำสั่ง\n จึงทำให้แสดงผลบรรทัดเดียว  ส่วนChap1_7.c เขียนคำสั่ง\n ที่ท้ายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองทัด และchap1_8.c แสดงผลเหมือนกับ chap1_7.c  ต่างกันแค่ข้อความที่แสดง chap1_8.c จะเขียนคำสั่ง \n หน้าบรรทัดที่สอง
6.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ    ผลต่าง คือ
chap1_10.c  จะมีอยู่สามบรรทัดแล้วก็จะสไลด์ไปทางขวา  ส่วน chap อื่นๆจะมีบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดและแต่ละแถวจะตรงไม่สไลด์หรือเอียงไปในทิศทางใดๆ
7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ    
\t\  คือ การย่อหน้าข้อความ  
 
  น.ส.สุปรียา  พรานช้าง ม.4/1 เลขที่ 37

 

รูปภาพของ chas1861

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ  ในchap1_1จะมีเคอเวอร์อย่างเดียว เพราะในchap1_1ไม่มีข้อความที่จะแสดงออกทางchap1_12. จงตอบคำถามต่อไปนี้เหตุใดโปรแกรมchap1_2.c กับ chap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ   แตกต่างกันเพราะ /n คือ ขึ้นบรรทัดใหม่  ซึ่งมีอยู่ใน chap1_3.c แต่ใน chap1_2.c ไม่มีจึงทำให้เคอเวอร์ ( _ ) 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
 แตกต่างกันเพราะ chap1_4.cไม่มี/n ต่อท้ายข้อความเหมือนกับchap1_5.c4.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
chap1_6.c ไม่มี /n ต่อท้ายแต่มีผลลัพธ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน   chap1_7.c มี /n อยู่หน้าข้อ2 จึงทำให้ผลลัพธ์อยู่มีอยู่สองบรรทัดและchap1_8.c  มี /n  มีผลลัพธ์เหมือนกับ chap1_7.c แต่ข้อความจะแตกต่างกันเพราะ chap1_7.c และchap1_8.c มีผลลัพธ์ที่การสลับ
5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ
 เพราะมีคำส่ง chap1_6.c    chap1_7.c และ chap1_8.c ให้ข้อความที่สลับที่แตกต่างกัน6.จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ  ผลต่าง คือ
chap1_10.c จะมีผลลัพธ์อยู่สามบรรทัด ก็จะสไลด์ไปทางด้านขวา ส่วน chap อื่นๆจะไม่มีการสไลด์และเป็นแถวตรงทั้งหมด
7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ
 
 /n คือ คำส่งเริ่มบรรทัดใหม่ และ  \t คือ คำส่งย่อหน้า   น.ส. วนิชา ศรีลา ม.4/1 เลขที่ 35 

รูปภาพของ chas01859

Week2จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ
เพราะไม่ได้เขียนข้อความที่จะต้องแสดงลงไปในโปรแกรม จึงทำให้โปรแกรมไม่ได้ปรากฏข้อความใดๆ

จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
 
ต่างกันที่ chap1_2.c มีเพียงหนึ่งบรรทัด ซึ่งต่างกับ chap1_3.c ที่มีการเลื่อนบรรทัดที่สองไว้

จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
คำสั่งที่ทำให้ผลแตกต่างกันก็คือ \nจงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
chap1_6.c แสดงผลเพียงบรรทัดเดียว , chap1_7.c และ chap1_8.c แสดงผลสองบรรทัด
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ
 คำสั่ง \n เพราะ chap1_6.c ไม่ได้เขียนคำสั่ง\nจึงทำให้แสดงผลบรรทัดเดียว,
Chap1_7.c เขียนคำสั่ง\nที่ท้ายข้อความจึงทำให้แสดงผลเป็นสองทัด ส่วน chap1_8.c แสดงผลเหมือนกับ chap1_7.c  ต่างกันเพียงข้อความที่แสดง เพราะ chap1_8.c จะเขียนคำสั่ง \n หน้าบรรทัดที่สอง

จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ มีการย่อหน้าข้อความ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ
 คำสั่ง \t เป็นคำสั่งที่สั่งให้ย่อหน้าข้อความ

น.ส. พรนภา อุทัยดา ม.4/1 เลขที่ 34

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์