ประธานคณบดีคณะวิศวะเดินหน้าผลักดัน มอค.1 [25 มิ.ย.53]

รูปภาพของ ssspoonsak

Pic_91977

คาดว่าภาย 2-3 เดือนนี้ กรอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จ หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบก็จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ.... 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คนใหม่ เปิดเผยว่า นโยบายที่จะเร่งดำเนินการ คือการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อผลักดันกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ (มคอ.1) ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ นำโดยสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการจัดทำ เพื่อเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมให้กับสถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้ สกอ.พิจารณารับรองและประกาศใช้ ซึ่งหากสถานศึกษาใดจะเปิดสอนสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ก็สามารถนำ มคอ.1 นี้ไปใช้เป็นมาตรฐานได้ คาดว่าภาย 2-3 เดือนนี้ กรอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จ หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบก็จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามและประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ผศ.ดร.สมชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จะเร่งประสานงานกับสภาวิศวกร ซึ่งเป็นสภาองค์กรวิชาชีพหลัก ออกใบประกอบวิชาชีพที่ควบคุมวิศวกร เป็นเครือข่ายร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องวิศวกรข้ามชาติว่าจะทำอย่างไรให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ของไทยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และได้รับการรับรองให้เป็นวิศวกรข้ามชาติทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ โดยจะต้องร่วมกันกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมในเรื่องของภาษา ความกระตือรือร้นในการสอบใบประกอบวิชาชีพนานาชาติ เพื่อให้สามารถทำงานในต่างประเทศได้ ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหาการแย่งงานกันทำของวิศวกรไทยกับวิศวกรต่างชาติ เนื่องจากจะมีการเปิดการค้าเสรี.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวการศึกษา
  • 26 มิถุนายน 2553, 05:20 น.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/91977

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์