ประวัตินักวิทยาศาสตร์ไทย

รูปภาพของ msw8385

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
" นักวิศวกรวังหน้าคนแรกของไทย "

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระอนุชาร่วมมารดาเดียวกับ รัชกาลที่ 4 พระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฑามณี” ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ครั้นพอสมัยรัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสถาปนาให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
     ในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีฝรั่งมิชชันนารี เข้ามาเผยแพร่ในสยามประเทศแล้ว ซึ่งพวกมิชชันนารีได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตก เข้ามาด้วย ซึ่งพระองค์ก็สนพระทัยที่จะศึกษาหาความรู้โดยทรงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก่อน ซึ่งจะช่วยให้พระองค์ทรงเข้าใจและเข้าถึงวิทยาการเหล่านั้นได้ 
ซึ่งพระปรีชาของพระองค์ถึงขนาดจัดทำ พจนานุกรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ และพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
     สำหรับวิทยาการใหม่ๆ ที่ทรงศึกษา และสนพระทัยมากคือ การซ่อมนาฬิกาตามหลักฐานที่ปรากฏระบุไว้ว่า ในวังของพระองค์รับทำและซ่อมแซมนาฬิกาและทรงเป็นผู้รู้เรื่องนาฬิกาคนแรกของไทยอีกด้วย
     การศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล คือ การต่อเรือสินค้าขนาดเล็กแบบยุโรป, การสร้างเรือกลไฟขนาดเล็ก ติดเครื่องยนต์ลำแรก เรือที่พระองค์ทรงต่อแบบมีมาตรฐาน ได้แก่ เรืออาสาวดีรส เรือยงยศอโยชณิยา และเรือวรารัตนพิไชย ซึ่งเป็นเรือกลไฟลำแรกของกรุงสยาม
     ผลงานของพระองค์มีมากมาย เช่น ทรงเปิดโรงกลั่นลม พระประทีปขึ้นในพระบรมราชวัง การสร้างตำราปืนใหญ่ โดยการแปลมาตำราต่างประเทศ การทำดินปืน และปืนใหญ่ กับพระปรีชาสามารถอันมากมายของพระองค์จนทรงได้รับพระฉายาว่าทรงเป็นวิศวกรวังหน้าคนแรกของไทยอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์