ประวัตินักวิทยาศาสตร์ไทย

รูปภาพของ msw8385

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
" นักวิศวกรวังหน้าคนแรกของไทย "

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระอนุชาร่วมมารดาเดียวกับ รัชกาลที่ 4 พระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฑามณี” ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ครั้นพอสมัยรัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสถาปนาให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
     ในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีฝรั่งมิชชันนารี เข้ามาเผยแพร่ในสยามประเทศแล้ว ซึ่งพวกมิชชันนารีได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตก เข้ามาด้วย ซึ่งพระองค์ก็สนพระทัยที่จะศึกษาหาความรู้โดยทรงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก่อน ซึ่งจะช่วยให้พระองค์ทรงเข้าใจและเข้าถึงวิทยาการเหล่านั้นได้ 
ซึ่งพระปรีชาของพระองค์ถึงขนาดจัดทำ พจนานุกรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ และพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
     สำหรับวิทยาการใหม่ๆ ที่ทรงศึกษา และสนพระทัยมากคือ การซ่อมนาฬิกาตามหลักฐานที่ปรากฏระบุไว้ว่า ในวังของพระองค์รับทำและซ่อมแซมนาฬิกาและทรงเป็นผู้รู้เรื่องนาฬิกาคนแรกของไทยอีกด้วย
     การศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล คือ การต่อเรือสินค้าขนาดเล็กแบบยุโรป, การสร้างเรือกลไฟขนาดเล็ก ติดเครื่องยนต์ลำแรก เรือที่พระองค์ทรงต่อแบบมีมาตรฐาน ได้แก่ เรืออาสาวดีรส เรือยงยศอโยชณิยา และเรือวรารัตนพิไชย ซึ่งเป็นเรือกลไฟลำแรกของกรุงสยาม
     ผลงานของพระองค์มีมากมาย เช่น ทรงเปิดโรงกลั่นลม พระประทีปขึ้นในพระบรมราชวัง การสร้างตำราปืนใหญ่ โดยการแปลมาตำราต่างประเทศ การทำดินปืน และปืนใหญ่ กับพระปรีชาสามารถอันมากมายของพระองค์จนทรงได้รับพระฉายาว่าทรงเป็นวิศวกรวังหน้าคนแรกของไทยอย่างแท้จริง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 491 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • javierdonnithorne0
  • nbrjutamas2545mo