จุฬาฯ คัดเรียนป.โทรัฐศาสตร์

 
          คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2553 จำนวนกว่า 80 คนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่  31 สิงหาคม 2553
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
          2.  มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยให้นับถึงวันลงทะเบียนแรกเข้า
          3.  หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
          4.  มีผลสอบภาคภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  มากกว่า  450  คะแนน
          5. แนบความเรียงแสดงจุดมุ่งหมายของผู้เรียน รป.ม. ใช้ลายมือเขียน ความยาว  1 - 2 หน้ากระดาษ A4
          5.1.   สอบสัมภาษณ์
          5.2.   ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 8,500  บาท(ระหว่างวันที่  10 – 24  ตุลาคม  2553) วันที่  18 – 19  กันยายน 2553ผู้ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)   ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th(ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)   ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่  10  กันยายน  2553)
          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  สำนักงานโครงการ รป.ม. คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7219, 0-2218-7213-4, 0-2255-2154   หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.polsci.chula.ac.th


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์