•  สวัสดีครับอาจารย์
   
  แก้ไขงานใหม่เรียบร้อยแล้วครับมาตรวจให้ผมใหม่ด้วยคับ
 •  ตรวจงานคลิ๊กลิ๊งค์ด้านบนเลยครับผม^^
 • 1.นาย  วรปรัชญ์  ตั้งไพศาลกิจ    ม.5/1  เลขที่  3 
 • 2.นาย ธีระพงษ์  คำมุงคุล           ม.5/1  เลขที่ 11
 • 3 นางสาว ปนิดา  สอนลิลา         ม.5/1  เลขที่ 18
 •  4.นางสาว มลธิสา ชาญประเสริฐ  ม5/1  เลขที่  23
 •  5.นางสาว ปภัสนันท์  อาชญาทา ม5/1  เลขที่   22
 •  6.นางสาว มัชฌิมา  โพธาราม     ม5/1  เลขที่  24
 • ผิดพลาดประการใดแจ้งกลับมาที่บล๊อคของเราได้เสมอนะครับ^^