การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 

  

          การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475การเตรียมการเปลี่ยนแปลง คณะราษฎร์ได้มีการประชุมได้มีการล้มเลิก เช่น แผนการการเข้ายึดอำนาจในวันราชพิธีถือน้ำ พิพัฒน์  สัตยา  ซึ่งต้องกับวันที่  16  มิถุนายน  2475  ซึ่งสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับที่วังไกลกังวลทำให้เหลือข้าราชการไม่กี่คน ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1.   ข้อความที่ค้นคว้ามาแสดงถึงช่วงเวลา และยุคสมัยใด ในช่วงเวลา วันที่ 24  มิถุนายน  2475ตอบ   รัตนโกสินทร์ ซึ่งต้องกับรัชกาลที่  72. ยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีลักษณะเด่นอย่างไรตอบ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากระบบ

       สมบูรณาญา สิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย

       โดยคณะราษฎร 

3. การแบ่งเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตอบ  ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างชัดเจน        - ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยใด        - สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ         สามารถ วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์