การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 

  

          การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475การเตรียมการเปลี่ยนแปลง คณะราษฎร์ได้มีการประชุมได้มีการล้มเลิก เช่น แผนการการเข้ายึดอำนาจในวันราชพิธีถือน้ำ พิพัฒน์  สัตยา  ซึ่งต้องกับวันที่  16  มิถุนายน  2475  ซึ่งสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับที่วังไกลกังวลทำให้เหลือข้าราชการไม่กี่คน ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1.   ข้อความที่ค้นคว้ามาแสดงถึงช่วงเวลา และยุคสมัยใด ในช่วงเวลา วันที่ 24  มิถุนายน  2475ตอบ   รัตนโกสินทร์ ซึ่งต้องกับรัชกาลที่  72. ยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีลักษณะเด่นอย่างไรตอบ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากระบบ

       สมบูรณาญา สิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย

       โดยคณะราษฎร 

3. การแบ่งเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตอบ  ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างชัดเจน        - ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยใด        - สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ         สามารถ วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างมีเหตุผล

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์