ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

รูปภาพของ pornchokchai
ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดประกวดเรียงความ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนการใช้ที่ดินสนามบินดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระดับการประกวด1. มัธยม (ตอนต้น ปลายและ ปวช.)2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี/โท) 3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ อายุ เพศ ข้อกำหนด1. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 คำ 1,500 คำ และ 2,000 คำสำหรับระดับมัธยม  อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป2. ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อ3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นกับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหา อักขรวิธี ความสละสลวย สื่อความหมายดี เป็นต้น4. การเขียนเรียงความให้แจ้ง ชื่อ-สกุล ระบุประเภทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้ถูกต้อง 5. ส่งเรียงความได้คนละ 1 เรื่อง รางวัล1. รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป อุดมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้รับโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัลละ 30,000, 25,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ 2. รางวัลชมเชย ในทุกระดับๆ ละ 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เงื่อนไขการประกวด1. เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นอันยุติ กำหนดการส่งภายในอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการตัดสินศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  การส่งเรียงความมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 10 .นนทรี ยานนาวา กทม.10120 การติดต่อโทรศัพท์ 0.2295.3171 email: info@thaiappraisal.org ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/content_essay.php                                                            

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์