คะแนนปฎิบัติ คอมพิวเตอร์เอนิเมชั่น ม.2/3

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่ User ID ชื่อ - สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

งาน 4

งาน 5

รวม

1 chas 2054 เด็กชาย คุนากร ยุปานันท์

0

2 chas 2061 เด็กชาย ทนงศักดิ์ กระต่ายจันทร์

100

100

200

3 chas 2067 เด็กชาย พลวัฒน์ ทิอ่อน

100

100

100

300

4 chas 2070 เด็กชาย วัชรพล พูลสวัสดิ์

100

100

5 chas 2094 เด็กชาย จิรภัทร พรหมพินิจ

0

6 chas 2097 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ช่วยปุ่น

100

100

200

7 chas 2101 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ แดงสวัสดิ์

100

100

100

300

8 chas 2125 เด็กชาย ธนกร สีสังข์

100

100

100

100

400

9 chas 2128 เด็กชาย นนทพัทธ์ ลูกแก้ว

100

100

100

100

400

10 chas 2133 เด็กชาย เพ็ญเพชร ปิ่นเมือง

100

100

11 chas 2142 เด็กชาย สิทธิชัย สุกคูณ

0

12 chas 2163 เด็กชาย เกียรติมงคล ตั้งเรืองวิทย์

0

13 chas 2166 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองบุตร

100

100

14 chas 2167 เด็กชาย ดิฐสพงษ์ เอี่ยมศรี

0

15 chas 2171 เด็กชาย ธนากร นวนบุญ

0

16 chas 2172 เด็กชาย ปัญขพล แดงดี

100

100

17 chas 2174 เด็กชาย พิชัยยุทธ สายสุดใจ

100

100

18 chas 2179 เด็กชาย สหรัฐ สุกแก้ว

100

100

100

300

19 chas 2180 เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทรา

0

20 chas 2221 เด็กชาย ศุภกร วงษ์ศรี

0

21 chas 2074 เด็กหญิง กาญจนา เมืองเป้

0

22 chas 2076 เด็กหญิง จิราภรณ์ วันยาสิงห์

100

100

100

300

23 chas 2085 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ วิเศษธาร          

0

24 chas 2087 เด็กหญิง สุภัสสร ดับปากพิง          

0

25 chas 2112 เด็กหญิง จาจิกา หุ่นวัน          

0

26 chas 2120 เด็กหญิง วันดี สวนมะลิ          

0

27 chas 2151 เด็กหญิง รวีวรรณ มนตรี          

0

28 chas 2152 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พรมศักดิ์          

0

29 chas 2154 เด็กหญิง ปิยธิดา ปื่นสุก          

0

30 chas 2157 เด็กหญิง วิภาดา อ่ำน้อย          

0

31 chas 2184 เด็กหญิง นลินี เสือแสง          

0

32 chas 2186 เด็กหญิง บุศยา รัตนาประภาพร          

0

33 chas 2189 เด็กหญิง ประกายเพชร พรมลัทธิ์          

0

34 chas 2192 เด็กหญิง วรภา ฟักทอง          

0

35 chas 2193 เด็กหญิง วัชรินทร์ จิแมน          

0

36 chas 2197 เด็กหญิง สุพรรณิกา อ่อนศรี          

0

37 chas 2198 เด็กหญิง สุภาพร อุปวงษ์          

0

38 chas 2199 เด็กหญิง แสนรัก อินสม          

0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์