ปรากฏการณ์เอลนินโญ่และลานินญ่าปรากฏการณ์เอลนินโญ่และลานินญ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

 


 

เอลนินโญ-ลานินญา