โครงการประกวดวีดีโอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://bicitmsunews.files.wordpress.com/2010/06/videoisan.jpg

โครงการประกวดวีดีโอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ผู้ร่วมประกวด

_          นักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ไม่จำกัดจำนวนบุคคลต่อกลุ่ม

กำหนดการ

_          เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 25
กรกฎาคม. 2553

_          ปิดรับผลงานและประกาศผล 9 สิงหาคม 2553

_          พิธีมอบรางวัล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับสมัครโครงงาน

_          สมัครผ่านทางเว็บไซต์ WWW.DIGITIZED-ISAN.COM/VDOContest/
หรือ http://202.28.33.53/vdocontest/
หรือกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

ถ่ายคลิปวีดีโอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน
วิถีชีวิตชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที
เขียนบรรยายวีดิโอของเนื้อหาในคลิป ประมาณ 3 – 5 บรรทัด
พร้อมทั้งสรุปความเข้าใจเกี่ยววีดิโอที่ได้ศึกษามา
และอัพโหลดวีดีโอตัวอย่างที่ถ่ายทำเสร็จบางส่วนเข้าระบบของ website WWW.DIGITIZED-ISAN.COM
ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที ไม่จำกัดจำนวนคลิป

การส่งผลงาน

รอบที่ 1
ถ่ายทำวีดีโอตัวอย่างบางส่วน
รอบที่ 2
ส่งวีดีโอแบบสมบูรณ์
_          รอบที่ 1
ถ่ายทำวีดีโอตัวอย่างบางส่วน
_          รอบที่ 2
ส่งวีดีโอแบบสมบูรณ์

* รายละเอียดการอัพโหลดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านทางเว็บไซต์

 

เกณฑ์การตัดสิน

_          เนื้อเรื่องของวีดีโอ
เป็นวีดีโอที่มีหัวข้อที่เกี่ยวกับ

1.ศิลปวัฒนธรรม

2.ประเพณีพื้นบ้าน

3.วิถีชีวิตชาวบ้าน

4.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลพิเศษหากเป็นเรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน
วิถีชีวิตชาวบ้านและและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหาดูได้ยาก
และทรงคุณค่าทางวัฒนะธรรม

 

คณะกรรมการตัดสิน

_         รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความชำนาญ :  ภูมิปัญญาอีสาน  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ชาติพันธุ์

_         รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.วุฒิชัย วิเชียรไชย  รองคณบดีคณะฝ่ายพัฒนานิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.นัฐธริยา เหล่าประชา  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.สาธิต แสงประดิษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รางวัล
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ชมเชย 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

หมายเหตุ *หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ WWW.DIGITIZED-ISAN.COM/VDOContest
/ หรือทางอีเมล์ของท่านที่ทำการสมัครประกวดไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์