ประกวดงานเขียนนักเรียนมัธยมตอนปลาย โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2553 “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”

งานประกวดงานเขียน สำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย ประจำปี 2553 ประเภทเรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี ในหัวข้อ "สร้างโลกใหม่ดวยมือเรา" หมดเขต 15 กันยายน 2553.....


การประกวดงานเขียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย
ประเภทเรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี
โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชนกลุ่ม เป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศไทย

ระยะ เวลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 ธันวาคม 2553

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน วันที่ 15 กันยายน 2553

ประกาศผลรางวัลภายในเดือน ตุลาคม

พิธีมอบรางวัลและจัดค่าย “ธรรมวรรณกร” ภายในเดือนตุลาคม

สถาน ที่มอบรางวัล

งานธรรมวรรณศิลป์ประจำปี 2553

รูป แบบของกิจกรรม

1.              งานประกวดธรรมวรรณศิลป์

ขอบเขตของงาน

ผลงานทั้ง 3 ประเภทคือ บทกวี  เรียงความ และเรื่องสั้น มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “สร้างโลกใหม่ ด้วยมือเรา” และตรงกับเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ตั้งไว้

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานโดยรวม

1.             ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ สามารถเสนอประเด็นหลักหรือประเด็นสำคัญได้อย่างแม่นยำ ชัดเจน ลึกซึ้ง และเป็นระบบ  สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงกันได้อย่างมีความหมาย  สามารถมอง เรื่องราวเดียวจากหลายแง่มุม  และเสนอความเห็นได้ อย่างเที่ยงธรรม

2.             มีความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  มีมุมมองแปลกใหม่  มีจิตนาการ  เป็นผลงานที่ ไม่ลอกเลียน คัดลอก  หรือ ตัดต่อดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น  หากมีการฟ้องร้อง เกี่ยวกับผลงาน  ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว

3.             ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม สื่อความหมายได้ดี  มีความ แนบเนียนเชิงเทคนิคหรือ วรรณศิลป์

4.             แสดงความเพียงพยายามที่จะแสดงผล งานออกมาอย่างมีคุณภาพ  มีข้อมูลประกอบพอสมควร

5.             มีความจริงใจในผลงาน  เป็นผลงานที่สื่อออกมาจากหัวใจ  จาก ความรู้สึกด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่แสดงอย่างแท้จริง

6.             ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคย เผยแพร่ผ่านสื่อทุกประเภทมาก่อน

7.             ผลงานเขียนสามารถเขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจง  พิมพ์ดีด  หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีตัวอักษรขนาด 16 พ้อยท์  พิมพ์ ลงกระดาษ A4 สีขาว

8.             สามารถตั้งชื่อเรื่องของผลงานขึ้น ใหม่ตามความเหมาะสม

9.             ส่งผลงานพร้อมชื่อที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา

การมอบรางวัล

เนื่องจากโครงการส่งเสริมเรื่อง การแสดงออกทางศักยภาพของเยาวชนมากกว่าส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  จึงจัด รางวัลให้กับผู้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการ  ดังนี้

1.             ผลงานเขียนประเภทบทกวี (ยุวกวีนิพนธ์) จำนวน 10 รางวัล เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 3000 บาท  พร้อมเกียติบัตร และสิทธิเข้าค่ายเรียนรู้กับสถาบันยุวโพธิชน

2.             ผลงานเขียนประเภทเรียงความ จำนวน 10 รางวัล เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 3000 บาท  พร้อม เกียติบัตร และสิทธิเข้าค่ายเรียนรู้กับสถาบันยุวโพธิชน

3.             ผลงานเขียนประเภทเรื่องสั้น จำนวน 10 รางวัล เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 3000 บาท  พร้อม เกียติบัตร และสิทธิเข้าค่ายเรียนรู้กับสถาบันยุวโพธิชน

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมาร่วม เรียนรู้ในค่าย “ธรรมวรรณกร” เป็นเวลา 3 วัน  ถ้า ผู้ได้รับรางวัลมิได้เข้าร่วม  ทางโครงการจะถือว่า สละสิทธิ์


ส่งผลงานได้ที่

โครงการธรรม วรรณศิลป์ 573/8 ซ.รามคำแหง 39 (ศรีวรา)  ถ.ลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310

หรือส่งทางอีเมล์ ได้ที่    youngawakening@gmail.com

ปิดรับผลงานวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2553  โดยถือ วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอนุรักษ์  02-9366613 หรือ 083-1339968

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.facebook.com/youngawakening

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์