สงคราม ยุทธหัตถี

ในปี พ.ศ. 2135 พระเจ้า หงสาวดี  โปรดให้พระมหาอุป ราชา นำกองทัพ ทหารสองแสนสี่หมื่น คน มาตีกรุงศรีอยุธยา หมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จ พระนเรศวร ทรงทราบว่า พม่าจะยกทัพใหญ่ มาตี จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกำลังหนึ่งแสนคน เดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ำ ตรงท่าท้าวอู่ทอง และตั้งค่ายหลวง บริเวณหนองสาหร่าย

สมเด็จพระนเรศวรและ สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเครื่องพิชัยยุทธ สมเด็จพระนเรศวรทรง ช้าง นามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ส่วนพระสมเด็จพระ เอกาทศรถ ทรงช้างนามว่า เจ้าพระยาปราบ ไตรจักร ช้างทรงของทั้งสอง พระองค์นั้นเป็น ช้างชนะงา คือช้างมีงาที่ได้ รับการฝึกให้รู้จัก การต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชน ช้าง ชนะช้างตัวอื่นมา แล้ว  ไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเป็นการ เสียเปรียบข้าศึก จึงไสช้างเข้าไปใกล้ แล้วตรัสถามด้วย คุ้นเคยมาก่อนแต่ วัยเยาว์ว่า "พระเจ้าพี่เราจะยืน อยู่ใย ในร่มไม้เล่า เชิญออกมาทำ ยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศ ไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีพระ เจ้าแผ่นดินที่จะได้ ยุทธหัตถีแล้ว"

พระมหา อุปราชาได้ยินดัง นั้น จึงไสช้างนามว่า พลายพัทธกอเข้าชน เจ้าพระยาไชยานุภาพเสียหลัก พระมหา อุปราชาทรงฟัน สมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของ้าว แต่ สมเด็จพระนเรศวรทรง เบี่ยงหลบทัน จึงฟันถูกพระมาลา หนังขาด จากนั้น เจ้าพระยาไชยานุภาพ ชนพลายพัทธกอเสียหลัก สมเด็จ พระนเรศวรทรงฟัน ด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวา สิ้นพระ ชนม์อยู่บนคอช้าง 

ส่วนสมเด็จพระเอกา ทศรถทรงฟันเจ้าเมือง จาปะรีเสียชีวิต เช่นกัน ทหารพม่าเห็นว่าแพ้ แน่แล้ว จึง ใช้ปืนระดมยิงใส่สมเด็จพระนเรศวรได้รับ บาดเจ็บ ทันใดนั้น ทัพ หลวงไทยตามมาช่วยทัน จึงรับทั้งสอง พระองค์กลับพระนคร พม่าจึงยกทัพกลับ กรุงหงสาวดีไป นับ แต่นั้นมา

  1. ข้อความที่ค้นคว้ามาแสดงถึงช่วงเวลา และยุคสมัยใด 

ตอบ พ.ศ. 2135 พระเจ้า หงสาวดี

2.  ยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์นั้น มีลักษณะเด่นอย่างไร

ตอบ ช้างมีงานที่ได้ รับการฝึกให้รู้จัก การต่อสู้ในสงคราม

  3.  การแบ่งเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตอบ เป็นการค้นหาว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยหรือประวัติศาสตร์เป็นมายังไงทำให้เข้าใจง่าย

ชื่อผู้จัดทำ

ม. 4/2

นส ปวีณา  ปันสกุล เลขที่ 8

นส.ภาวนา   โนนวงศา เลขที่ 9

น.ส.วรินยุพา   อินจันต๊ะ เลขที่ 10

น.ส.อลิษา   พันธุ์แตง เลขที่ 14

น.ส.สมัชญา   อัศวกิจรุ่งเรือง เลขที่ 15

น.ส.ธัญธิดา   แซ่ใหล เลขที่ 16

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์