ส่งงานครั้งที่ 1 ของ ม. 5/3

รูปภาพของ pchbolrat

ส่งงานที่นี่

รูปภาพของ pch 5794

อาจารย์คับ

 งานอะให้ทำไรมั่งนะคับ

 

จำไม่ได้อะคับ 

รูปภาพของ pch 5794

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครั้งที่ 1

นาย กฤษณะ สายจันทร์ ม.5/3 เลขที่1

  http://www.thaigoodview.com/node/78616

รูปภาพของ pch6854

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครั้งที่ 1

น.ส.ตุลาการ ทิศพายัพ  เลขที่ 34  ชั้น ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/73291

รูปภาพของ pch6856

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครั้งที่ 1

น.ส.เนติมา  ประสิทธิพร  เลขที่ 36  ชั้น ม.5/3

 

http://www.thaigoodview.com/node/73286

รูปภาพของ pch5876

http://thaigoodview.com/node/64666/edit

ส่งงานครั้งที่1รอบที่3ค่ะส่งผิดที่ค่ะ

ชื่อ ทิพรัตน์ จูหลิม  ม5/3  เลขที่23

รูปภาพของ pch 5930

http://www.thaigoodview.com/node/69607

ส่งงานครั้งที่2

ม.5/3 เลขที่26

น.ส อธิชา พรมน้อย

 

รูปภาพของ pch6857

ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ

น.ส.เนติมา  โปร่งฟ้า เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/64658

รูปภาพของ pch7162

ส่งงานครั้งที่ 1 คะ

 

น.ส. น้ำฝน  ตามจะโป๊ะ  เลขที่  40  ชั้น ม5/3

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/67280

รูปภาพของ pch5931

ส่งงานครั้งที่ 1 (รอบที่3) ค่ะ

นางสาวอุทัยวรรณแก้วป้อง  ม.5/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/64641

รูปภาพของ pch6853

ส่งงานครั้งที่ 1

น.ส. ณัฐฐา  ตรงใจลาน ชั้นม.5/3 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/67286

รูปภาพของ pch6846

http://www.thaigoodview.com/node/65491

ส่งงานครั้งที่1ครับ

นาย วีระชัย จันทรทิพย์ เลขที่17

รูปภาพของ pch5871

ส่งงานครั้งที่1 ค่ะ (รอบ3)

http://thaigoodview.com/node/64640

น.ส.ณัฐวดี ศรีสุขรุ่งเรือง ม.5/3 เลขที่22

รูปภาพของ pch6851

ส่งงานครั้งที่1ค่ะ

น.ส.เจนจิรา สุวรรณฉิม เลขที่31 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/64673

รูปภาพของ pch5909

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

 นาย ณัฐวุฒิ ผิวอ่อน เลขที่ 9 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/64661

รูปภาพของ pch 5940

ก็ดีเหมือนกันน่ะ

รูปภาพของ pch7169

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

 นาย ยงยุทธ ศรีคร่ำ ม.5/3 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/66565

รูปภาพของ ponmanu

ส่งงานครั้งที่1

นายสุรดิษ มาธรรม ชั้นม.5/3  เลขที่19

http://thaigoodview.com/node/65492

 

รูปภาพของ pchpfil

ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/66182

น.ส.พันธุ์ทิพย์ สุคนธี ม.5/3 เลขที่41

รูปภาพของ pch5900

ส่งงานครั้งที่1

น.ส.ณัชชา พุ่มพวง เลขที่ 24 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/64665

รูปภาพของ pch6855

ส่งงานครังที่1น.ส นิลสา  พฤกษ์พงศ์สุข  เลขที่ 35  ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/65490

รูปภาพของ pch5953

http://www.thaigoodview.com/blog/30079

 

 

ชูเกียรติ   ระยับศรี เลขที่11 ม.5/3

รูปภาพของ pch 6858

ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ

 นางสาว วิไลภรณ์ คำศิริ  เลขที่ 38 ชั้นม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/65495

 

รูปภาพของ pch7169

http://www.thaigoodview.com/node/66565

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

นาย ยงยุทธ ศรีคร่ำ เลขที่ 42

รูปภาพของ pch6849

http://www.thaigoodview.com/node/66574

ส่งงานครับครั้งที่1

นาย อาทิตย์ สะมะที เลขที่20

รูปภาพของ pch 5831

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

นาย สมประสงค์ ศรีรักษา ม.5/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/64672

รูปภาพของ pch 5940

http://www.thaigoodview.com/node/65496

ส่งงานครั้งที่1 ครับ

นาย วสันต์ มาทา เลขที่ 10

รูปภาพของ pch5909

ก็พอเข้าใจ...

รูปภาพของ pch5957

http://www.thaigoodview.com/node/66573

ส่งงานครั้งที่1ครับ

นายพงศธร ป้อมปล้อง เลขที่12

รูปภาพของ pch 5930

อาจารย์ส่งงานครั้งที่1

 

อธิชา เลขที่26

 

http://www.thaigoodview.com/node/65494

รูปภาพของ pch 5794

ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

นายกฤษณะ   สายจันทร์ ม.5/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/64637

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์