ประกวดผลงานเกมวัฒนธรรม

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมการแข่งขันออกแบบเกมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ในโครงการเปิดลานวัฒนธรรมบนโลกอินเตอร์เน็ต เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดพื้นที่ลานวัฒนธรรมบนโลกอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา  เยาวชนไทยได้เรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ “Culture Cyber Zone”  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการคิด  และพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบเกมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยมี นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช  จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) นายวัฒนะ บุญจับ จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร  และนายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด  ร่วมในการแถลงข่าว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ร่วมการประกวด  แบ่งเป็น ๒ ระดับ  ได้แก่ ๑. ระดับนักเรียนนักศึกษา  และ ๒. ระดับประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้   ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ทีมละไม่เกิน ๕ คน 

โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเกมวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเสริมสร้างความสุข” (Culture for Happiness) ได้แก่ มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นไทย เช่น มารยาทไทย การแต่งกายไทย  อาหารไทย  ดนตรีไทย  ภาษาไทย  การละเล่นพื้นบ้าน  ประเพณีไทย   ความเชื่อ  ภูมิปัญญาไทย  (การสานปลาตะเพียน , การแกะสลัก) เป็นต้น  หรือ ค่านิยมสังคมไทย (อ้างอิงจากคุณธรรมตามพระราชดำรัส) เช่น พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี  รู้รักสามัคคี  มีน้ำใจ  ใฝ่ประหยัด  ซื่อสัตย์สุจริต  เศรษฐกิจพอเพียง   ร้อยเรียงไมตรี   หวังดีมีเมตตา หรือ  วันสำคัญของชาติ 

สำหรับผู้ชนะเลิศสุดยอดเกมวัฒนธรรม ทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากสวช. นอกจากนี้ยังมี รางวัลเชิดชูเกียรติ อีกระดับละ ๕ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสวช.

เยาวชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดของเกณฑ์การประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้   เป็นต้นไป   หรือสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๕๐๓ , ๑๕๐๕

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์