บุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (ครู สาคร ยังเขียวสด)

ครู สาคร ยังเขียวสด

 

         

 1. ประวัติ

ครูสาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนสาม ปีจอ ตรงกับปีพ.ศ. ๒๔๖๕ เกิด ในเรือละครขณะเดินทางไปแสดงละครเล็กกับคณะละครของครูแกร ย่าปลั่งภรรยาของครูแกร จึงตั้งชื่อให้ว่า สุดสาคร เพราะขณะนั้นหุ่นละครเล็กของครูแกรกำลังจะแสดงเรื่อง พระอภัยมณี ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น สาคร เมื่อช่วงยังเป็นเด็กเล็กอยู่นั้น เจ็บป่วยบ่อยคราวหนึ่งเจ็บหนักบิดา มารดา  จึงนำไปยกให้เป็นลูกพระที่วัดจางวางดิษฐ์ พระท่านตั้งชื่อเล่นให้ว่าหลิวเป็นการแก้เคล็ด เด็กชายหลิวจึงเติบโตคลุกคลีอยู่ในคณะหุ่นของครูแกร ทำให้ซึมทราบการเชิดหุ่นละครเล็กมาตั้งแต่ครั้งนั้น เมื่อเติบโตขึ้นได้ฝึกหัดการแสดงหลายอย่าง ทั้งโขน ละคร ลิเก ครั้นย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็ยังเคยได้เชิดหุ่นละครเล็กอยู่บ้างเป็นครั้งคราวซึ่งขณะนั้น ครูแกร เสียชีวิตแล้ว คงมีนางหยิบเป็นผู้ดูแลคณะ ต่อมาเมื่อได้ออกแสดงลิเกอยู่บ่อยๆมักนิยมแสดงในบทบาทของตัวตลก จึงมีคนเรียก ชื่อ เพื้ยน จากหลิวเป็นหลุยส์ จนกลายเป็นโจหลุยส์ในที่สุดในช่วงเวลาต่อมานางหยิบได้นำหุ่นละครเล็กของ ครูแกร ที่มีอยู่ประมาณ ๓๐ ตัว มามอบไว้ให้กับครูสาคร เมื่อรับมาแล้วก็มิได้ดำเนินการกับหุ่นชุดนี้แต่อย่างใดเนื่องจากหุ่นชำรุด ทรุดโทรมมาก ต่อมาจึงได้มอบให้กับเมืองโบราณ   จังหวัดสมุทรปราการ ครูสาครได้สร้างหุ่นฤษีขึ้นไว้บูชาเพื่อระลึกถึงเท่านั้นจนเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ทางการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ครูสาครสร้างหุ่นและเปิดการแสดงขึ้นอีกครั้ง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กหลัง จากห่างหายไปจากสังคมไทยเกือบ ๕๐ ปีครูสาคร ยังเขียวสด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ สาขา ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ท่านได้สร้างผลงานต่างๆไว้มากมายรวมถึงการก่อตั้งโรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก อาจารย์สาครได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ประจำปีพุทธศักราช 2539 อาจารย์สาคร ยังเขียวสด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยอาการน้ำท่วมปอด สิริรวมอายุได้ 85 ปี

2. บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยสังเขป       

มีบทบาทในการส่งเสริมศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้คนไทยเกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

 3. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมได้โดยวิธีใดบ้าง             

 1.ไม่ทำตามค่านิยมของชาติอื่น               

2.รักและสนใจในความเป็นไทย               

3.สนับสนุนสินค้าไทย ใช้ของไทย

4.อนุรักษ์ประเพณีไทย  

5.ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

  คณะผู้จัดทำ  

1. น.ส. กนกอร  จองลีพันธ์ เลขที่ 7

2. น.ส. แสงเทียน  ชัยชนะ เลขที่ 10  

3. น.ส.ทับทิม  ยิ้มกล่ำ เลขที่ 13

4. น.ส.กันต์กนิษฐ์  สุขขะ เลขที่ 15  

5. น.ส. วรางคณา  วรรณบวร เลขที่ 19  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

ส่งงานคะ อ.วัชรี (งานชิ้นที่ 2)

คณะผู้จัดทำ

1. น.ส. กนกอร จองลีพันธ์ เลขที่ 7

2. น.ส. แสงเทียน ชัยชนะ เลขที่ 10

3. น.ส. ทับทิม ยิ้มกล่ำ เลขที่ 13

4. น.ส. กันต์กนิษฐ์ สุขขะ เลขที่ 15

5. น.ส. วรางคณา วรรณบวร เลขที่ 19

 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์