คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2 Week 5

รูปภาพของ chachaiyawat

ทดสอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนนำภาพรถยนต์จากงานที่  1,2 และ 3 มาสร้างเป็นชิ้นงานตามความคิดของนักเรียนเอง

ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/66726

ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

ด.ช.ภีระพล   เปลกไธสง

สาวิภา  สดใส

พงศกร สังข์น้อย

สนันตน์ 

อริษา ลูกจันทร์

นิรุต

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์

v

 

 

เลเยอร์คือการที่เรานำงานหลายชิ้นมาวางซ้อมกันจนเกิดงานชิ้นใหม่ขึ้น

เหมือนกับการที่เรานำแผ่นใสบางๆมาซ้อนกันเป็นชั้นๆ

        วารุณีย์  แก้วกรม

you kang

ชาญณรงค์  ดีสุวรรณ

รูปภาพของ chas2144

 • วิธีสร้างงาน
 • เลเยอร์แรกคือฉากหลัง
  เลเยอร์สองคือการ์ตูน
  เลเยอร์สามคือดอกไม้
  เลเยอร์สี่คือรถยนต์
  ทำรถเคลื่อนที่โดยใช้ไทมไลน์
 • อนุชา สังข์ทอง

ปรเมศร์  ชาติมนตรี

วิธีสร้าง

 เลเยอร์หนึ่งคือพื้นหลัง

 เลเยอร์สองคือบ้าน

 เลเยอร์สามคือตัวการ์ตูน

 เลเยอร์สี่คือรถ

เลเยอร์ห้าคือเมฆ

เลเยอร์หกคือดวงอาทิตย์

เลเยอร์เจ็ดคือภูเขา  

ปรมินทร์ ชามนตรี

 

อุกฤษฎ์ ขวัญเมือง

 เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นใสที่เรียงซ้อนๆ

อุกฤษฎ์ ขวัญเมือง เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นใสที่เรียงซ้อนๆ

ปรมินทร์ ชาติมนตรี

อิ้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์