คะแนนปฏิบัติ ม.5/1

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่

Usre ID

ชื่อ - สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

Test 1

Test 2

1 chas 1523 นาย ยุทธพิชัย วังบุญ

100

100

     
2 chas 1525 นาย เรวัฒน์ บุญสุข

100

80

     
3 chas 1602 นาย พนัส รุ้งแวง

พักการเรียน

4 chas 1635 นาย ธีรพล อำภิน

100

80

     
5 chas 1636 นาย นรากร พรหมสละ

100

80

     
6 chas 1638 นาย พัทธดนย์ ชอบการ

100

       
7 chas 2201 นาย ธัญเทพ นันทะวรการ

100

ผิดพลาด

     
8 chas 2202 นาย ธีรยุทธ สุขเจริญ

100

80

     
9 chas 2378 นาย คมกฤษ จันทร์พาณิชย์          
10 chas 2379 นาย ทินรัตน์ ศรีบุญไทย          
11 chas 1534 นางสาว กนกพร ศิริ

100

       
12 chas 1541 นางสาว นภวรรณ เพชรบูรณิน          
13 chas 1542 นางสาว บุญตา เทวี

100

       
14 chas 1543 นางสาว ผกามาศ นวลหงษ์

100

       
15 chas 1544 นางสาว เพชรรัตน์ นิลขำ

100

       
16 chas 1547 นางสาว ศศิธร บานเย็น

100

80

     
17 chas 1550 นางสาว สาวินี สมศักดิ์ดี

100

80

     
18 chas 1552 นางสาว สุชาดา สอนกัน

100

       
19 chas 1612 นางสาว กรรณิการ์ เค้ามูล

100

80

     
20 chas 1614 นางสาว กิตติยา กะอิม  

80

     
21 chas 1616 นางสาว นฤชยา สุขแก้ว          
22 chas 1619 นางสาว นลิณี วรสารศิริ

100

80

     
23 chas 1620 นางสาว นันทวัน บุญเรือน

100

       
24 chas 1623 นางสาว ลลิตา ธูปเทียนรัตน์

100

80

     
25 chas 1626 นางสาว ศินภา ชมพู่

100

80

     
26 chas 1627 นางสาว สุดารัตน์ ทองปฐพี

100

       
27 chas 1653 นางสาว ปัทมา มนตรี

100

80

     
28 chas 1654 นางสาว พัชริกา ปิ่นเมือง

100

100

     
29 chas 1662 นางสาว สิริพจน์ ยลเมืองแมน

100

100

     
30 chas 1666 นางสาว ไอลดา พรมสุข

100

100

     
31 chas 1667 นางสาว สุดาภรณ์

แก้วบาง

100

80

     
32 chas 1668 นางสาว จิราภรณ์ เรืองนาม

100

80

     
33 chas 1671 นางสาว จุฑามาศ ชัยมงคล

100

       
34 chas 1672 นางสาว นรินทร์ทิพย์ หาญรักษ์

100

80

     
35 chas 1711 นางสาว รัชชนก ภู่บัว

100

80

     
36 chas 2041 นางสาว สุทธินี จันที

100

       
37 chas 2203 นางสาว ทิพย์วรรณ อินทร์ผึ้ง  

80

     
38 chas 2204 นางสาว พรพรรณ ดวงบัณฑิต

ผิดพลาด

80

     
39 chas 2205 นางสาว ศิริพร ขวัญแหวน  

80

     
40 chas 2206 นางสาว สุจินทรา จ้อยจำปา  

80

     
41 chas 2207 นางสาว วิมพ์วิภา สายบัว

100

80

     
42 chas 2225 นางสาว ชื่นสุมล ตามอาจารย์

100

80

     
43 chas 2380 นางสาว กนกพร กัญญาประสิทธิ์

100

80

     
44 chas 2381 นางสาว อัฉรา แจ่มแจ้ง          
45 chas 2382 นางสาว วรรณิษา ธรรมสัตย์

100

       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์