ยอดสละสิทธิเรียนฟรีพุ่ง11ล. "ชินวรณ์"ปลื้มปชช.ส่วนใหญ่พอใจ[06 ก.ค. 53]

รูปภาพของ ssspoonsak

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12:42:08 น.  มติชนออนไลน์


ยอดสละสิทธิเรียนฟรีพุ่ง11ล. "ชินวรณ์"ปลื้มปชช.ส่วนใหญ่พอใจ


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ว่า จากที่ ศธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ศธ.ได้ประเมินผลผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ต้องการให้ ศธ.นำหลักสูตรเนื้อหา หน้าที่ ศีลธรรม ความมีวินัย กลับมาสอนให้นักเรียนเป็นรูปธรรม มีบางส่วนที่ต้องการให้ ศธ.มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของนักเรียน หลังจากนี้ ศธ.ต้องดูนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นว่าจะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพตามที่ต้องการอย่างไร ที่ผ่านมา ตนได้มอบนโยบายที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมในช่วง 1-3 ปี โดยในแต่ละปีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

"ประชาชนส่วนใหญ่ยังพอใจโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แต่ต้องการให้โรงเรียนทำตามนโยบายของ ศธ.อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เข้าใจว่าไม่ฟรีจริง ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่าให้ฟรี 5 เรื่อง คือ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ เมื่อดำเนินโครงการครบ 3 ปี ศธ.จะประเมินผล และทบทวนข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่ประชาชนมองว่าโครงการเรียนฟรี ฟรีไม่จริง คงเพราะอาจมีบางโรงเรียนเรียกเก็บเงินเพิ่ม เช่น ค่าสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเรียนเสริมนอกเหนือหลักสูตรแกนกลาง โดยส่วนนี้เรียกเก็บได้ แต่ประชาชนอาจไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องเรียน และตรวจสอบพบว่าการเก็บเงินเพิ่มใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของภาคีเครือข่าย และไม่เป็นไปตามระเบียบของ ศธ.ผมจะดำเนินการทางวินัยต่อไป" นายชินวรณ์กล่าว

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ในการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้รับสิทธิค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2553 สละสิทธิ์รับเงินอุดหนุน หรือบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนนั้น สพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 185 เขตทั่วประเทศ รายงานข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ครบทุกเขต ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม รายงานเข้ามา 107 เขต พบว่า นักเรียนสละสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียน 14,517 คน คิดเป็นเงินทั้งปีการศึกษา 6,135,370 บาท แบ่งเป็น ก่อนประถม 1,200 คน เป็นเงิน 360,000 บาทต่อปี ประถม 4,622 คน เป็นเงิน 1,663,920 คนต่อปี มัธยมต้น 4,721 คน เป็นเงิน 2,124,450 บาทต่อปี มัธยมปลาย 3,974 คน เป็นเงิน 1,987,000 บาทต่อปี โดย 5 เขตที่สละสิทธิ์มากที่สุด เรียงตามลำดับดังนี้ ตรัง เขต 1 1,622 คน กรุงเทพฯ เขต 1 1,589 คน ปทุมธานี เขต 2 1,414 คน นครศรีธรรมราช เขต 1 1,131 คน และชัยภูมิ เขต 3 790 คน

นายรังสรรค์กล่าวว่า ส่วนการสละสิทธิ์อุปกรณ์การเรียนนั้น มี สพท.รายงานเข้ามา 97 เขต พบว่า นักเรียนสละสิทธิ์ 13,587 คน คิดเป็นเงินทั้งปีการศึกษา 5,439,570 บาท แบ่งเป็น ก่อนประถม 1,159 คน เป็นเงิน 231,800 บาทต่อปี ประถม 4,445 คน เป็นเงิน 1,733,550 คนต่อปี มัธยมต้น 4,949 คน เป็นเงิน 2,078,580 บาทต่อปี มัธยมปลาย 3,034 คน เป็นเงิน 1,395,640 บาทต่อปี โดย 5 เขตที่สละสิทธิมากที่สุด เรียงลำดับดังนี้ นครศรีธรรมราช เขต 2 2,014 คน กรุงเทพฯ เขต 1 1,562 คน ปทุมธานี เขต 2 1,413 คน ชัยภูมิ เขต 3 789 คน และกระบี่ 601 คน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1278394992&catid=04

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์