"สตง."รอ"สพฐ."แจงสอบซื้อคอมพ์ ส่อล็อคสเปค-เอื้อนักการเมือง "ชินวรณ์"พร้อมตั้งกก.สอบสวน [06 ก.ค. 53]

รูปภาพของ ssspoonsak

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12:13:39 น.  มติชนออนไลน์


"สตง."รอ"สพฐ."แจงสอบซื้อคอมพ์ ส่อล็อคสเปค-เอื้อนักการเมือง "ชินวรณ์"พร้อมตั้งกก.สอบสวน


ความคืบหน้ากรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมหลายรายการ ทั้งที่ใช้งบประมาณปกติ และงบประมาณในโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ซึ่งมีปัญหาถูกกล่าวหาในหลายกรณี อาทิ ถูกกล่าวหากรณีมีการส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามสเปคที่กำหนดไว้ มีการล็อคสเปค กรณีฮั้ว และกรณีอันอาจเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและกลุ่มนักการเมือง เป็นต้น จึงขอให้ สพฐ.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องเหล่านี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ และหากผลการตรวจสอบของ สพฐ.เป็นประการใดให้แจ้ง สตง.ทราบภายใน 60 วัน เพื่อ สตง.ใช้ประกอบการตรวจสอบต่อไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนั้น

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ว่า ขณะนี้ สตง.ยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจากทาง สพฐ.แต่อย่างใด แม้ว่าหลายเรื่องจะครบกำหนดเวลาที่จะต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ สตง.ทราบภายใน 60 วันแล้วก็ตาม ซึ่ง สตง.ยังรอการรายงานจาก สพฐ.ว่า จะชี้แจงผลการตรวจสอบตามข้อกล่าวหาในประเด็นต่างๆ อย่างไรบ้าง โดยจะนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ สตง.ได้รับมา โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งจะครบกำหนดเวลาให้ สพฐ.รายงานผลการตรวจสอบมาประมาณเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอการชี้แจงเรื่องดังกล่าว ทาง สตง.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย อาทิ ในประเด็นข้อกล่าวหามีการล็อคสเปคจนทำให้มีเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่ 3 รายเท่านั้นที่สามารถประมูลงานได้ทั่วประเทศ รวมทั้งประเด็นการทุจริตเชิงนโยบาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและกลุ่มนักการเมือง

"ในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่า มีกลุ่มนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วยนั้น ทาง สตง.กำลังตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่ และเป็นกลุ่มนักการเมืองในระดับใด จึงอยากให้ สพฐ.เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลมาให้ สตง.รับทราบตามกำหนดเวลาด้วย รวมทั้งขอให้ผู้บริหาร สพฐ.กำชับหน่วยงานในสังกัดได้มีความรัดกุมในการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบการดำเนินการในโครงการเอสพี 2 เพราะ สตง.ได้รับร้องเรียนเข้ามามากว่า มีความไม่โปร่งใสในหลายโครงการ ซึ่งผมยืนยันว่าจะติดตามตรวจสอบเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ผมได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ สตง.ที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. รวมทั้งให้เร่งสรุปผลการตรวจสอบโดยเร็ว และหากเรื่องใดต้องทำหนังสือแจ้งให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับทราบ และขอให้ช่วยตรวจสอบ ก็ให้ดำเนินการได้ทันที" รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าว

ด้านนายชินวรณ์กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจาก สตง.แต่อย่างใด แต่ตนก็ได้ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเอสพี 2 อยู่แล้ว หากพบว่ามีโครงการใดมีมูลการกระทำผิด ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ทั้งนี้ ตนขอยืนยันว่าจะยึดหลักการเดิม คือโครงการส่วนใหญ่ให้กระจายอำนาจไปให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ และหากเกิดการทุจริตหรืองบประมาณรั่วไหลในส่วนใด ก็ต้องรับผิดชอบ ส่วนในกรณีที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร จะส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการเอสพี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปให้ สตง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนนั้น เรื่องการดำเนินโครงการเอสพี 2 ต่างๆ ของ ศธ.ในภาพรวม ตนได้สั่งการให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรบริหารหลักของ ศธ.เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติยอดเงินแล้ว โดยต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ส่วนโครงการที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อขออนุมัติยอดเงินใหม่ จะต้องเสนอให้ตนพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง และหากได้รับความเห็นชอบจึงจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งสามารถทำได้จนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ แต่ตนก็ได้เร่งรัดให้ทุกองค์กรหลักนำเสนอมาภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อจะได้ขับเคลื่อนทุกโครงการเอสพี 2 ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาโดยเร็วที่สุด

"ในกรณีที่ กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า สเปคเก่าและสเปคใหม่ของครุภัณฑ์อาชีวะที่จัดซื้อในโครงการเอสพี 2 ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน หากยังจะจัดซื้อตามสเปคเก่าที่ครุภัณฑ์มีราคาแพงกว่า ก็แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้น ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่า ทาง กมธ.ป.ป.ช.ได้ตั้งประเด็นในการสืบสวนเรื่องใดบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าทาง กมธ.ป.ป.ช.จะส่งเรื่องไปให้ สตง. ป.ป.ช. และดีเอสไอตรวจสอบต่อ ผมก็ยินดี เพราะต้องการให้ทุกโครงการใน ศธ.ได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสอยู่แล้ว" รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าว

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1278395195&catid=04

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์