ราชวงศ์จีน

รูปภาพของ sss28792

                                                                              ยุคก่อนประวัติศาสตร์

แหล่งที่มาจาก:

http://www.kadnad.com/upload/ads_2/ads_25/ads_258/ads_2588/ads_25881/ads...

 "ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีวิธีปฏิบัติที่เรียกว่า “การสละราชบัลลังก์” ซึ่งยุคนี้ผู้คนยังมีความเท่าเทียมกัน ทรัพย์สินทั้งหมดถือเป็นของส่วนกลาง ไม่มีการแย่งชิงและโจรผู้ร้าย นักโบราณคดีเรียกสังคมในยุคนี้ว่า ‘สังคมเอกภาพ’"

                ผู้คนจากประเทศต่าง ๆทั่วโ