คะแนนปฏิบัติ การโปรแกรมภาษาซี ม.4/1

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่

Usre ID

ชื่อ - สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

Test 1

Test 2

1 chas 1714 นาย เรนุวัตร แก้วปักษี

100

100

 
2 chas 1719 นาย ณัฐพงศ์ ดวงน้อย

100

100

3 chas 1721 นาย ธนรัตน์ หมื่นไกรทอง

100

4 chas 1723 นาย ปวัตน์ รีพิมพ์  

100

     
5 chas 1739 นาย ทินรัตน์ กะแก้ว  

100

100

 
6 chas 1750 นาย คัมภีร์ สาระวัน          
7 chas 1758 นาย นัฐพล คงอ้วน  

100

     
8 chas 1773 นาย นวัตกรณ์ วรรณศรี  

100

     
9 chas 2212 นาย สุมงคล บุญมาก          
10 chas 2355 นาย ณัฐสิทธิ์ บุญทอง  

100

     
11 chas 2363 นาย ธนาบดี สีสวาสดิ์          
12 chas 1785 นางสาว กฤติมา วังท้าว

100

100

100

 
13 chas 1787 นางสาว จิราพร ภูชื่นแสง

100

100

100

 
14 chas 1788 นางสาว จีราพร อินทร์จันทร์  

100

100

 
15 chas 1789 นางสาว ชนิดา ชมพู่          
16 chas 1792 นางสาว บัญญัติ แก้วใหญ๋  

100

     
17 chas 1794 นางสาว ปิยะนุช ยิ่ขิง          
18 chas 1797 นางสาว วรรณิศา เพชรมี

100

100

 
19 chas 1798 นางสาว วาสนา กำมา

100

100

100

 
20 chas 1799 นางสาว ศุภนิดา สนหอม      

100

 
21 chas 1801 นางสาว สุภัทรา ผมทอง          
22 chas 1802 นางสาว สุภาภรณ์ บุญเกิด          
23 chas 1806 นางสาว แพรวนภา พันทากุน  

100

100

 
24 chas 1814 นางสาว ภัทรสุดา เฉลิมรัมย์  

100

100

 
25 chas 1819 นางสาว วิภา อนุสาย  

100

100

 
26 chas 1823 นางสาว สุมิตา ก้อนทอง  

100

100

 
27 chas 1825 นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วกรเมือง

100

100

100

 
28 chas 1828 นางสาว อรอนงค์ คนเที่ยง  

100

100

 
29 chas 1830 นางสาว เสาวลักษณ์ บุบผา          
30 chas 1839 นางสาว มัลลิกา บุดดา  

100

     
31 chas 1840 นางสาว ลัดดาวัลย์ บำรุงทรัพย์          
32 chas 1841 นางสาว วารุณี ศรีดา

100

100

100

 
33 chas 1858 นางสาว ประภาพันธ์ สว่างแจ้ง

100

100

100

 
34 chas 1859 นางสาว พรนภา อุทัยดา

100

100

100

 
35 chas 1861 นางสาว วนิชา ศรีลา

100

100

100

 
36 chas 1860 นางสาว รัชนี เติมวุฒิ          
37 chas 1867 นางสาว สุปรียา พรานช้าง

100

100

100

 
38 chas 1871 นางสาว อาภาภรณ์ ปิ่นเมือง

100

100

100

 
39 chas 2039 นางสาว ญานิกา บุญมาก  

100

100

 
40 chas 2201 นางสาว อรุณกมล วงศ์จันทร์  

100

     
41 chas 2356 นางสาว กัญจนาพร วรรณา

100

100

100

 
42 chas 2357 นางสาว ณัฐพร เทียนนาวา  

100

100

 
43 chas 2358 นางสาว ชนันพร พวงแก้ว  

100

100

 
44 chas 2359 นางสาว พรพรรณ สุวรรณภพ

100

100

100

 
45 chas 2360 นางสาว พรวิภา จันทร์แสง          
46 chas 2361 นางสาว มัทนียา กฤษณา

100

100

100

 
47 chas 2362 นางสาว สุวนันท์ คงแท้          

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์