คะแนนปฏิบัติ การโปรแกรมภาษาซี ม.4/2

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่

Usre ID

ชื่อ - สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

Test 1

Test 2

1 chas 1715 นาย กฤษณะ สิงห์ไสว          
2 chas 1716 นาย กฤติน คงนิสัย

100

   

 100

 
3 chas 1717 นาย เมธี ลีบ่อน้อย

100

copy 

     
4 chas 1718 นาย จาตุรพงษ์ แก้วมูล

100

       
5 chas 1720 นาย ทรงวุฒิ จันทะคูณ

100

copy

     
6 chas 1722 นาย นรินทร์ แก้วสี          
7 chas 1726 นาย ชนภัทร ป่าสนธิ์          
8 chas 1733 นาย จิรพล แสงสว่าง          
9 chas 1743 นาย วินัย งามคงทอง          
10 chas 1757 นาย ธานี เหล็กเพชร          
11 chas 1772 นาย ธีรวัฒน์ สมศรี          
12 chas 1774 นาย นัทธพงศ์ วังทัน          
13 chas 1780 นาย ศักดิ์นรินทร์ แก้วด้วง          
14 chas 2040 นาย พัสกร โฆษิตานนท์          
15 chas 2049 นาย วราวุฒิ วงศ์วาร          
16 chas 2219 นาย วงศกร ขุนสอน          
17 chas 2364 นาย กิตติ หมื่นราม

100

       
18 chas 2396 นาย กิตติศักดิ์ ฟักเจริญ          
19 chas 1786 นางสาว จันทร์จิรา อ่อนคำ          
20 chas 1791 นางสาว นีรนุช หน่อแก้ว  

copy

     
21 chas 1795 นางสาว พฤกษา พิมพ์สูงเนิน          
22 chas 1803 นางสาว อัจฉรา ศิริวิหาร          
23 chas 1812 นางสาว ปาริฉัตร บุญทะสอน          
24 chas 1813 นางสาว ภัชรามณี ศรีแสง          
25 chas 1816 นางสาว ราตรี อนันต์          
26 chas 1821 นางสาว ศิริพร ทาทอน          
27 chas 1827 นางสาว สุนิสา ติยะบุตร          
28 chas 1835 นางสาว ชุติมา ตีบอ่อน  

copy

     
29 chas 1844 นางสาว สิริพร ฤาชา          
30 chas 1845 นางสาว สุทิตา ก้านบัว          
31 chas 1857 นางสาว ประกายเพชร แก้วบาง          
32 chas 1865 นางสาว สาคร ขุนสอน          
33 chas 1866 นางสาว สำรวย เกิดงาม          
34 chas 1868 นางสาว สุภาพรรณ์ ทรงบาง          
35 chas 2038 นางสาว สุธิดา มาฆะเซ็นต์          
36 chas 2213 นางสาว ชมนาถ ริปูราบ          
37 chas 2365 นางสาว เบญจพร พลทวี          
38 chas 2366 นางสาว สุกัญญา สิทธิประสงค์          
39 chas 2367 นางสาว สุธิดาภรณ์ สุวรรณท้าว          
40 chas 2368 นางสาว ณัฐรดา ธรรมยศ          

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์