มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับต่อตรง 2,840 คน

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กำหนดดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต รวมกว่า 2,840 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551                                         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                                        1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า                                        2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น                                                    3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง                                        4.มีความประพฤติเรียบร้อย                                        5.มีบุคลิกภาพดี                                        6.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                                        7.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ             

            วิธีการสมัคร

            -สมัครผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และ 1 ศูนย์ศึกษา                        -สมัครโดยตรงได้ที่ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ได้ที่ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                                          ข้อมูล : คอลัมน์"เรียนต่อหลังป.ตรี"นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 371 http://www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์