กิจกรรมที่1 พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

 

นักเรียนค้นคว้า พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ดังนี้

1. พฤติกรรมการตอบสนองต่อแสง

2. พฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิ

3. พฤติกรรมการตอบสนองต่อน้ำ

4. พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสัมผัส

     แล้วยกตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามา (ในรูปของไฟลล์ เวิร์ด) อย่างน้อยสิ่งเร้าละ 3 พฤติกรรม


  ส่งงานภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2553

 ส่งงาน (ตามห้อง) ในด้านล่างนี้นะคะ คลิ๊กเลย!

 นักเรียนชั้น ป.4/3

นักเรียนชั้น ป.4/4

นักเรียนชั้น ป.4/5

นักเรียนชั้น ป.4/6

นักเรียนชั้น ป.4/7

นักเรียนชั้น ป.4/8

      ตัวอย่างเวบไซด์ที่ใช้สืบค้น นะคะ

http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=488

http://school.obec.go.th/msp/p_page_4.htm

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 426 คน กำลังออนไลน์