ข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

แบบทดสอบกลางปี       ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2553
วิชา  ประวัติศาสตร์       เวลา  30  นาที                         ชั้นประถมศึกษาปี ๑
.................................................................................................................................................................
คำชี้แจง     จงกากบาท   X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หนึ่งสัปดาห์มีจำนวนกี่วัน
ก. ๕  วัน
ข. ๖  วัน
ค. ๗  วัน
ง. ๘  วัน

2. วันแรกของสัปดาห์คือวันอะไร
ก. วันจันทร์                                            ข.  วันเสาร์                 ค. วันอาทิตย์                                            ง. วันศุกร์

3. วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันใด
ก. วันจันทร์                                            ข.  วันเสาร์               ค. วันอาทิตย์                                            ง. วันศุกร์

4. หนึ่งปีมีเดือนจำนวนกี่เดือน
ก. ๙ เดือน                                               ข.  ๑๐ เดือน            ค.  ๑๑ เดือน                                             ง.  ๑๒ เดือน

5. เดือนแรกของปีคือเดือนใด
ก. มกราคม
ข. กุมภาพันธ์
ค. มีนาคม
ง. เมษายน


ตอนที่ ๒        จงลากเส้นจับคู่ชื่อปีและนักษัตรประจำปีให้ถูกต้อง

ชื่อปี                                                                  นักษัตรประจำปี

ปีชวด                                                                   แพะ
ปีขาล                                                                   หมู
ปีกุน                                                                     หนู
ปีวอก                                                                    ม้า
ปีมะแม                                                                  เสือ
ปีมะเมีย                                                                 ลิง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 403 คน กำลังออนไลน์