พันธกิจภาษา

ภาษามีประโยชน์ต่อมนุษยฺ์อย่างไร

1.  ภาษาช่วยธำรงสังคม  คือ 1.......................................2......................................3.......................................... Tongue out

2.  ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา คือ 1..........................................2.......................................3...........................................Surprised

3. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต คือ 1.....................................2......................................3..........................................Yell

4. ภาษาช่วยจรรโลงใจ คือ 1............................................2..........................................3.......................................... Kiss

5.  ภาษาช่วยแสดงปัจเจกชน คือ 1..........................................2.................................3.................................................Cool

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 310 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29909
  • เยาวลักษณ์