การเมืองคืออะไร?

รูปภาพของ sss28261

การเมืองคืออะไร?

          คำว่า" การเมือง" จะมีรายละเอียดอย่างไรก็ตามที่เถิด แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปความสั้น ๆ แล้วมันก็  เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมือง หรือสังคมทั้งหมด  หรือของโลกก็ได้ และมุ่งหมายโดยตรงก็คือว่า

๑ ปัญหาที่เกิดมาจากคนอยู่กันมาก ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกที เป็นปัญหาอย่างเดียวกันทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะในระดับเล็ก หรือระดับกลางหรือระดับใหญ่

          ขอให้ท่านนึกถึงคำว่า การเรือ แล้วก็คือ การบ้าน แล้วก็ การเมือง แล้วก็ การโลก ซึ่งต่อไปอาจจะมีถึงคำว่า การจักรวาล คือทุก ๆ โลกรวมกัน มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างเดียว คือปัญหาเกิดมาจากการที่สัมพันธ์ ติดต่อกันมากคนขึ้น ถ้าไม่มาอยู่กันมากคน ไม่มาเกี่ยวข้องกันมากคนปัญหาชนิดนี้ไม่เกิด พอเกิดมาอยู่กันมากคน มันก็เกิดปัญหาขึ้นและเพิ่มมากขึ้นภายในบ้านเรือนหลังหนึ่งมันก็มีปัญหาที่เกิดจากการที่อยู่กันหลายคนถ้าจัดไม่ดี มันก็อยู่กันไม่ได้ อยู่กันด้วยความทนทรมาน คิดดูเถอะนะคะแม้แต่ในบ้านเดียวกันแท้ ๆครอบครัวเดียวกันแท้มันก็ยังต้งมีการจัดการทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้อง มันจึงจะอยู่กันได้อย่างผาสุก

          ทีนี้ จึงขยายออกไปถึงหมู่บ้าน มีหลายเรือน จำนวนคนมันก็มากขึ้นปัญหามันก็มีมากขึ้น ก็ยิ่งจัดได้ยากขึ้นไปอีก ต่อเมื่อจัดได้จึงจะเรียกว่าอยู่กันเป็นผาสุก ทีนี้มันขยายออกไปถึงประเทศทั้งประเทศ มันก็ยิ่งเห็นได้ว่าจำนวนคนมันมากขึ้นกรณีอย่างประเทศไทยเรานี้ ก็เคยได้ยินว่าตั้ง ๔๐กว่าล้านคนแล้วปัญหาต่าง ๆ มันก็มากขึ้น มันก็ต้องจัดมากขึ้นไปแล้ว

๒.  คำว่า  "  การเมือง "    หมายถึง ปัญหาระดับบ้านเมืองในประเทศ   อย่างนี้ นี่มันอยู่คนเดีวไม่ได้ อยู่ประเทศเดียวไม่ได้ มันจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง กัน เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าจะทุกประเทศแล้ว การเมืองแล้วมันก็เลยขยายออกไปเป็นการโลกเข้าไปแล้ว คือการเมืองของโลกนั่นเอง เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า โลกมันเล็กเข้า แคบเข้าเพราะว่าการไปมาหาสู่กัน มักจะสะดวกยิ่งขึ้น จนจะไม่มีเหลืออยู่สำหรับให้อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีใครรู้จัก สามารถจะได้ถึงทุกคนทุกหนแห่งในโลก มันก็เลยเนื่องกันหมด แล้วยังจะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศ มีความมุ่งหมายจัดตั้งทูตของตัวไปประจำประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศในโลกทีเดียวถ้าทำได้ และก็ได้พยายามกระทำกันอยู่อย่างนั้น นี่ทำให้เห็นได้ว่า   ทั้งโลกนี้จะมีกี่ประเทศก็ตาม มันจะผูกพันถึงกัน  เกี่ยวเนื่องถึงกัน ปัญหามันก็มากขึ้น  เป็นปัญหาของโลก การโลก หรือ   การเมืองของโลก

          ทีนี้อยากจะกล่าวเลยเถิดไปหน่อยนะว่า นานไปวันหน้า จนกระทั่งวามันมีความสามารถไปยังโลกอื่น ๆ ในจักรวาลนี้ก็เป็นได้ ไปมากันเมือนว่าเล่นแล้ว มันก็กลายเป็นปัญหาจักรวาลขึ้นมาทุกที ซึ่งคงจะยุ่งยากลำบากมากยิ่งกว่าที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ซึ่งเป็นเพียงในโลก นี้ ขอให้มองดูการเมืองในลักษณะอย่างนี้ จะเข้าใจได้ในทางที่จะเป็นประโยชน์

๓. ความหมายของ " การเมือง"   ควรต้องเนื่องด้วยธรรมะ นักภาษาศาสตร์ นิรุกติกศาสตร์ หรือแม้แต่พวกนักการเมืองเองก็ตาม จะอธิบายความหมายของคำว่า " การเมือง"  ไว้อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง อย่างโน้นบ้าง บางอย่างก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไร แต่พอจะจับใจความสำคัญ ได้ว่า หมายถึง  การจัด การทำ ให้คนที่อยู่กันมาก ๆ นั้นก็ต้องอยู่ด้วยสันติสุข ด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริง มิใช่การอยู่แบบจอมปลอมหลอกลวงกันนะ... นี้คือความหมายของคำว่า การเมือง ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ แต่ถ้าความหมายของการเมือง มันก็จะเปลี่ยนไปไม่ค่อยจะถูกต้องไม่บริสุทธิ์ มักกลายเป็นคดโกง เหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ เรื่องการเมืองก็เลยกลายเป็นเรื่องคดโกง เรื่องการเอารัดเอาเปรียบระหว่างคนหมู่มาก นั่นเอง

          การเมืองจะใสสะอาดนั้นขึ้นอยู่นักการเมืองที่จะลงมาอาสาเป็นผู้แทนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความโลภโกรธหลง ต้องยึดหลักธรรมะเป็นประจำใจว่าเมื่อจะมาเป็นนักการเมืองต้องอาสามาปฏิบัติงานเป็นผู้แทนของประชาชนเจ้าของประเทศ ต้องไม่มีธุรกิจแอบแฝงมาในการเมือง

          การเมืองไทยยังขาดประเด็นนี้อยู่มาก นักการเมืองไม่ทำหน้าทีของความเป็นผู้แทนของประชาชนว่าต้องเข้ามาเพื่อเป็นหูเป็นตาของประชาชนไม่ใช่เพื่อพวกพ้องของนักการเมืองเท่านั้น ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องใช้หลักของธรรม นิติธรรม ไม่ว่าทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีแต่นักการเมืองไม่คำนึงถึงประเด็นนี้

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์