เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เวลาเเละยุคสมัย

สงครามช้างเผือก

       เมื่อปี พ.ศ. 2106 พระเจ้าหงสาวดีได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเอจะขอทูลช้าง 2 ตัว

ลักษณะเด่นของเหตุการณ์นี้

       นับว่าเป็นกลอุบาย เพื่อจะหาเรื่องยกทัพมาตีไทย ขุนศึกและเสนาบดีจึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเห็นด้วยที่จะประทานช้างเผือก  ฝ่ายที่สองไม่เห็นด้วยที่จะประทานช้างเผือก เพราะจะเป็นการอ่อนข้อให้ ในวันข้างหน้าพระเจ้าหงสาวดีจะต้องเอาไทยเป็นเมืองขึ้น สรุปก็คือต่อให้หรือไม่ให้ไทยก็ต้องเป็นเมืองขึ้น สมเด็จพระมหาจักพรรดิทรงดำรัสไม่ประทานช้างเผือกและรับสั่งให้เตรียมไพร่พลพร้อมรบอย่างเข้มแข็ง

การแบ่งเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์คือ

1) ทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง

2) ทำให้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจ

3) เนื้อหามีความถูกต้อง

รายชื่อสมาชิก

1. ชาลิสา       พิเชฐมงคล      เลขที่  33

2. ปรียารัตน์    สุทธิหล่อ        เลขที่  26

3. พนิดา         แก้วกัลยา       เลขที่   1

4. ศันศนีย์       แดงศรี           เลขที่  21

5. จิราวรรณ     สุนันทารอด     เลขที่    6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์