งานครั้งที่ 1 ม.4/1 ครูอธิษฐาน เชื้อโพน โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รูปภาพของ sksatittane

งานครั้งที่ 1 ม.4/1  ครูอธิษฐาน  เชื้อโพน โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

            *  ขอให้นักเรียน ม. 4/1 ทุกคน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย  อยุธยา รัตนโกสินทร์  

            *  สรุปองค์ความรู้ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด  พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 2 รูป  พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลของภาพให้ถูกต้องด้วย

            * ส่งภายในวันที่  26 กรกฏาคม 2553  เวลา 05.30 น.

            * แจ้งส่ง Url  ของ Blog ที่นักเรียนทำตรงที่แสดงความคิดเห็นข้างหน้า เช่น  http://www.thaigoodview.com/node/67443

            *  เพื่อน ๆในชั้นเรียนเข้าไปแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อน ๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์